Online fagbøger til folke­sko­le­elev­er og forældre

Find analysemodeller, eksamenshjælp og håndbøger. Hvad har du brug for hjælp til?

Find hjælp til lektierne og bliv klar til afgangseksamen

I Skolehjælpens store samling af elevopgaver kan du hente inspiration til dine egne opgaver. Fra det gode eksempel kan du få inspiration til opbygning, sprog og selve indholdet i din opgave.

Skolehjælpens lærere producerer vejledninger og analysemodeller, som hjælper dig som elev med at forstå opgaven og i sidste ende skrive en bedre opgave.

Skolehjælpen hjælper hver måned flere hundrede folkeskoleelever

Kom i gang - Køb adgang nu

Ek­sa­mens­træ­ning til fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ve

Skolehjælpens hjælp til eksamen giver dig den bedst mulige forberedelse, så du er klar til at levere et godt resultat til eksamen/afgangsprøven.

Kom i gang - Køb adgang nu