12 år af Yahya Hassan | Analyse & Fortolkning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Dansk FP9
  • Ingen givet
  • 5
  • 803
  • PDF

Digt- og lyrikanalyse: 12 år af Yahya Hassan | Analyse & Fortolkning

Opgaven indeholder en digtanalyse af digtet "12 år" af Yahya Hassan fra 2013.

Indhold

Introduktion til digtet
Digtets komposition
Personkarakteristik
Tid, sted og miljø
Sprog og skrivestil
Tema, budskab og fortolkning
Perspektivering

Uddrag

Introduktion til digtet
• Giv en kort beskrivelse af forfatteren
Barn af andengenerationsindvandrere. Havde en hård barndom, vokset op i hjem med vold.
• Redegør for, hvornår digtet er skrevet, og hvilken digtsamling den er en del af
2013 – Yahya Hassan.
• Redegør for digtets målgruppe
Danskerne, som skal sættes ind i problemet.
• Skriv dine associationer ned til digtets titel og eventuelt digtsamlingens titel
Man tænker på digtet handler om personen og at digteren gerne vil have læseren ind i sit liv.
• Gengiv kort digtet
Han hjælper sin lillebror med at slippe for tæsk.
• Hvordan er digtets form? Fx strofernes og versenes længde samt digtets grafiske opsætning og skrifttype
Skrevet med versaler og er et forholdsvist kort digt. Det er en lang strofe.
• Genrebestem dit digt. Det kan fx være et traditionelt digt, prosadigt, rap, sangtekst, formdigt, salme eller folkevise
Prosadigt, fordi der ikke rigtig er et mønster, ikke en fast rytme og en fast struktur.

Digtets komposition
• Hvordan er digtets komposition? Hvor mange strofer og verselin... Køb adgang for at læse mere

12 år af Yahya Hassan | Analyse & Fortolkning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Andre brugere, der har downloadet 12 år af Yahya Hassan | Analyse & Fortolkning, har også downloadet