Projektopgave om Amish med fokus på Rumspringa

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FSA
  • 7
  • 15
  • 3201
  • PDF

Projektopgave om Amish med fokus på Rumspringa

Projektopgaven redegør for Amishkulturen med et specielt fokus på rumspringa. Projektopgaven er skrevet i forbindelse med overemnet "ansvar".

Problemformulering
Hvilke personlige konsekvenser kan valget ved rumspringa få for Amish-teenagere, og hvem har ansvaret?

Vores undrings spørgsmål:
Hvad går galt i rumspringa?
Hvad er årsagen til, at de unge-amish har så svært ved at tilpasse sig vores samfund?
Hvordan er det at komme tilbage til Amish-samfundet efter rumspringa?
Kan man gøre noget for at forebygge problemer i rumspringa?
Hvem har ansvaret for dem, og hvem skal gøre noget ved det?

Elevens kommentar

Grunden til at vi ikke fik højere karakter var fordi den ikke helt levede op til vores over emne ANSVAR.. Vi har dog noget med om hvis ansvar det er at de unge ikke kommer ud i noget skidt i deres 'rumspringa'.

Indhold

• Indledning
• Problemformulering
• Hvem er Amish-folket?
• Amish vs. det 'engelsk samfund'
• Rumspringa og det vigtige valg
 Kulturchok
 Flugt med kamera
 Forebyggelse af problemer
• Hjem igen
• Konklusion
• Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Vi har valgt, at skrive om Amish. Her vil vi koncentrere os hovedsagligt om rumspringa, men også komme ind på hvad amish er, hvem de er, hvor de kommer fra og hvordan de er opstået. Det er et interessant emne, som vi for første gang hørte om i en engelsk time her i 9. klasse. Det virkede helt urealistisk at der var nogen som virkelig levede så gammeldags og lavede alting selv. Det fangede os begge meget hurtigt, og vi synes, det var et rigtigt interessent emne, det er derfor vi har valgt, at vi gerne vil arbejde med Amish-folket. Vi vil lave en sammenligning af samfundet i USA og Amish-samfundet.

Vi hørte blandt andet om, at de unge var meget vilde og kendte for at holde vilde fester, som indebærer sex og stoffer. Dette blev vi meget overrasket over, da det ikke er en del af deres livsstil.
Vi stillede os selv nogle spørgsmål: Hvad er det der går galt i rumspringa? Og kan man gøre noget for at forebygge dét, som der sker, når det går galt, og hvem har ansvaret for alt dette?

Hvem er Amish–folket?
Amish-folket er en religiøs gruppe, som stammer fra Anabaptisme i Europa, som blev dannet efter reformationen af den katolske kirke. Anabaptisterne blev forfulgt af den Anabaptismiskekirke og straffet med død, fordi de gik ind for voksendåb, altså de mener, at dåben kun har mening, hvis trosbekendelsen bliver aflagt af et voksent menneske.
Anabaptisterne blev forfulgt i årtier, og da de er meget i mod vold, havde de ikke andet at gøre end at flygte, derfor blev de spredt ud over det meste af Europa.
I 1600-tallet var der en biskop, ved navn Jacob Ammann, som mente, at anabaptismerne ikke gik nok op i deres tro, derfor indførte han nye og strengere regler. Han gik ind for, at Bibelen skulle efterleves helt til punk og prikke. Jacob Ammanns tilhængere dannede sammen en ny gruppe, som kom til at hedde Amish-folket.
Amish-folket bosatte sig hovedsagligt i U.S.A, da de blev forfulgt i hele Europa. Pynnsyvania er den stat med det største Amish indbyggertal, derud over lever de blandt andet i staterne Ohio, Indiana, Wisconsin, Miccouri, New York, kentucky. I alt findes der ca. 230.00 Amish-folk fordelt ud... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om Amish med fokus på Rumspringa

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.