Hosekræmmeren af St. St. Blicher | Analyse & Fortolkning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Dansk FSA
 • 12
 • 6
 • 2716
 • PDF

Novelleanalyse: Hosekræmmeren af St. St. Blicher | Analyse & Fortolkning

Opgaven indeholder en analyse og fortolkning af Steen Steensen Blichers novelle "Hosekræmmeren" fra 1868.

Uddrag

Novellen Hosekræmmeren fra 1829 er skrevet af den danske præst og forfatter, Steen Steensen Blicher, som især er kendt som ”opfinder” af novellekunsten. Han nærede en stor forkærlighed for det midtjyske hedelandskab, der udgør en baggrund for hans noveller, hvilket også er tilfældet i denne. Han er en af de store forfattere inden for romantismen, der især beskæftiger sig med skyggesiderne af mennesket – altså de skjulte og fortrængte sider, som også udgør en del af det menneskelige sind, og som på denne måde fremstiller tingene mere realistisk end litteraturen før romantismen.
Hosekræmmeren foregår på en gård på den jyske hede, hvor en families liv skildres ud fra en udenforståendes synsvinkel. Fortælleren fremstiller familiens konflikt ud fra de to gange han besøger dem; første gang, hvor han selv er på gården for første gang og selv præsenterer os for personerne og konflikten som han opfatter det – og anden gang, hvor moderen fortæller ham alt hvad der er sket siden. Handlingen er bygget op omkring de to elskendes, Cecilia og Esbens, konflikt ved, at de ikke kan få hinanden på grund af Esbens manglende midler – og så selvfølgelig konsekvenserne deraf. Alligevel vil jeg mene at det er faderen, som spiller den centrale rolle i novellen; netop fordi det er ham, som har magten, og hans skyld, at Cecilia går fra forstanden. Derudover spiller moderen også en væsentlig rolle; mest fordi hun er den ”eneste overlevende” og egentlig først træder i karakter, da de andre er ”skaffet af vejen”.
Fortælleren i novellen er observatør; han beskriver familiens liv som han ser det, og gør sig nogle tanker omkring det – uden at gribe ind, vel og mærke. Dog tager han Cecilia og Esbens parti flere gange; f.eks. da han skriver:
”Jeg kunne have erindret dem om, at rigdom ikke er nok til ægteskabelig lyksalighed, at hjertet også må have sin stemme; at klogskab overalt tilråder, at se mere på retskaffenhed, flid og dygtighed, end på penge; jeg kunne have foreholdt faderen(thi moderen lod til i det mindste at være neutral) hans hårdhed mod den eneste datter. Men jeg kendte almuen for godt til at spilde unyttige ord på denne materie; jeg vidste, at formue går for alt i denne stand – og – mon det er stort anderledes hos de andre stænder?”
Her begrunder fortælleren ligeledes sin passivitet og fatter samtidig lidt sympati for moderen, da hun tilsyneladende forholder sig neutralt til tingene. Samtidig stiller Blicher altså spørgsmålstegn og forholder sig kritisk til mentaliteten omkring ægteskab dengang. Derudover giver fortælleren skjulte ledetråde til de tragiske hændelser senere i fortællingen, eksempelvis da han her præsenterer os for Esben første gang:
”(…) hvis fintdunede hage ragekniven endnu ikke havde berørt, skønt han vist allerede var sine fulde tyve år.”
Fortælleren bruger her ragekniven som metafor for Esbens ungdom – og dog er ragekniven jo det redskab, som senere på makaber vis skal tage hans liv.
Vores fortæller skaber også en såkaldt ”ramme” om fortællingen – han henholdsvis starter og slutter fortællingen med at beskrive sin vandring gennem heden. Personligt synes jeg man får det indtryk, at dette kun er én af mange familietragedier han er i stand... Køb adgang for at læse mere

Hosekræmmeren af St. St. Blicher | Analyse & Fortolkning

[5]
Bedømmelser
 • 11-05-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 • 27-01-2015
  Meget velformuleret og velskrevet. Flot af en 9. klasses elev
 • 13-10-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  god opgave asdsadfsadfsadfsadfs
 • 04-03-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Gooooooooooooooooooooooood