Atomets opbyggelse, oktetreglen og deres forbindelser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Fysik/kemi FSA
  • Ingen givet
  • 2
  • 773
  • PDF

Noter: Atomets opbyggelse, oktetreglen og deres forbindelser

Noter som redegør for sammensætningen af atomet og for oktetreglen, der er essentiel for at forstå kemiske bindinger.

Indhold

Atomfysik
Kernefysik
Oktetreglen

Uddrag

Atomfysik
Et atom er det mindste del af et stof, man kan sige at atomer er en slags legoklodser. Et atom er opbygget af en atomkerne og et antal skaller. Ordet ”atom” er græsk og betyder ”udelelig”, fordi for 150 år siden troede man, at er atom var udeleligt, men i dag ved vi, at et atom består af flere forskellige dele. Man mener at have fundet 19 elementarpartikler, men i fysikkens verden snakker man om 3, protoner, neutroner og elektroner. Atomer består af en kerne og række elektronskaller med negativt ladede elektroner i. Kernen er uhyre lille, og er kun ca. en hundrede tusindedel af atomet, men rummer næsten al massen. Kernen består af to slags partikler, positivt ladede protoner og neutrale neutroner, disse 2 partikler hedder kernepartikler, og sammensætningen af... Køb adgang for at læse mere

Atomets opbyggelse, oktetreglen og deres forbindelser

[1]
Bedømmelser
  • 17-11-2015
    god opgave, men fik ikke brug for den.