Matematik: Bermudatrekanten - Problemregning

Se flere bedømmelser 4 4 4 4 4 4 (2 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

Uddannelse

Folkeskole 9. klasse

Fag

Matematik FSA

Karakter

12

Antal sider

3

Antal ord

337

Filformat

Excel2007

Matematik: Bermudatrekanten - Problemregning

Prøven indeholder opgaver om en Bermudatrekant hvor man skal regne ud hvor langt der er imellem de tre destinationer. Den indeholder også opgaver om en pyramide, hvor man fx. skal svarer på hvor stor den er i forhold til et menneske, hvor stor en grundflade den har osv. Den indeholder også opgaver om trekanter hvor man skal dele dem op, og måle på dem. Og til sidst indeholder opgaven lidt sandsynlighedsregning.

Indhold:
Bermudatrakanten
Cestius pyramide
Opdeling i trekanter
Trekanttal
Trakantbilleder
Kast med tetraeder.

- Uden svarark.

Lærers kommentar:
Hun syntes at den var rigtig flot opgave, hun sagde at den var flot sat op, gode formuleringer, og gode mellemregninger

Elevens forslag til forbedringer:
Der var en opgave (3.2, hvor man skal bruge phytagoras sætning, men det har jeg ikke gjort.

Klik her og download nu et godt skridt på vejen til at komme videre med din egen opgave.