Projektopgave om buddhisme og islam

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FSA
  • 10
  • 11
  • 3620
  • PDF

Projektopgave om buddhisme og islam

Projektopgave med delemnet "Troen på det gode liv" om buddhisme og islam.

Problemformulering
Hvilke grundholdninger har buddhismen og islam til det gode liv?
Hvorfor vælger folk at leve efter religionens anvisning, i stedet for at leve efter deres egen personlige overbevisning om det gode liv?
Hvilke ligheder og forskelle er der?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Hvad er buddhisme? 2
Hvad er islam? 2
Kønsroller og ægteskab 3
Forholdet til andre 5
Livet efter døden 6
Livet ifølge troen 8
Vores mening om de behandlede emner 9
Konklusion 10
Kildehenvisninger 11

Uddrag

Indledning
Vi har valgt delemnet; Troen på det gode liv. Hvor vi har valgt, at beskæftige os med Buddhismen og Islam. Da vi undrer os over, at holdningerne til det gode liv kan være så forskellige. Man kan spørge sig selv, hvorfor nogle vælger at leve efter troens anvisning i stedet for deres egen overbevisning. Vi har valgt at tage ud, at snakke med to muslimer, der selv siger de lever efter troen Islam. Det skal lige understreges, at vi godt ved at de er to ud mange millioner muslimer. Det samme gjorde vi med formanden, Mikkel, for Det Buddhistiske Center i København. Der er stor forskel på grundværdierne i de to religioner Buddhisme og Islam, derfor vi vil gerne undersøge forskellene og lighederne. Vi vil, for at finde definitionen på det gode liv ud fra de to religionernes synspunkt, udvælge nogle bestemte emner som fx kønsroller og ægteskab, forholdet til andre og livet efter døden. Dette er emner, som vi selv mener, har betydning for hvordan man lever sit liv, og dermed også hvad man mener, er lykken.

HVAD ER BUDDHISME?
Buddhismen blev stiftet af den indiske prins Siddharta, også kaldt Buddha, ca. 500 år før Kristi fødsel. Der findes ingen bestemt gud i Buddhismen, dog er Siddharta Gautama den oplyste. Hans mål var bl.a. at skabe fred blandt mennesker, men høj grad også fred i mennesket selv.
I Buddhismen er der ingen love og regler, dvs. ingen ”du skal” eller ”du må ikke.” Buddhister går ind for at bruge fornuften. Der er derfor i stedet for regler, blevet lavet fem bud, som man bør følge for at leve fornuftigt. De lyder:
• Ikke skade noget levende væsen.
• Ikke tage noget, som ikke bliver givet.
• Ikke give efter for legemlige fristelser.
• Ikke lyve.
• Ikke indtage berusende drikke.
I Danmark er der ca. 20.000-25.000 Buddhister, dog er dette tal er ikke helt nøjagtigt, da undersøgelserne omkring dette, de sidste par år er blevet sparet væk. Tallet er blevet udregnet teoretisk, og er derfor ikke helt sikkert... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om buddhisme og islam

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.