Buddhisme Opgaver

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

Uddannelse

Folkeskole 8. klasse

Fag

Kristendomskundskab FSA

Karakter

Ingen givet

Antal sider

4

Antal ord

928

Filformat

PDF

Redegørelse: Buddhisme Opgaver

Opgaver i Kristendomskundskab FSA, om buddhisme, hvor jeg besvarer en række spørgsmål som læreren stillede.

Lærers kommentar
Stærkt. Super opgave! :-)

Skolehjælpen.dk's kommentar
Opgaven er uden kilder.

Indhold
Hvordan adskiller Buddhismen sig fra andre religioner?
Har Buddhismen noget til fælles med Kristendommen?
Hvordan bliver man Buddhist?
Hvordan er man buddhist?
Hvad er livshjulet?
Hvem er Dalai Lama?
Hvordan kommer man til Nirvana?
Hvordan kan man blive genfødt som et dyr?
Ligner buddhisternes højtider de kristnes?
Hvad er formålet med at gå i kloster?

Uddrag
"Buddhisme:
• Hvordan adskiller Buddhismen sig fra andre religioner?
- Buddhister har ikke en gud, men en oplyst person som kaldes Buddha. De har ikke en hellig bog, som f.eks. Biblen eller Koranen. Som Buddhist mener man, at mennesket ingen sjæl har, men i stedet er man sammensat af fem foranderlige dele der kaldes skandhaer.

De 5 skandhaer:
1. Legemlig form (Forstyrrer og aktivere sanserne)
2. Følelser (Følelseskandhaen er den fysiske og psykiske følelsesreaktion, der opstår ved sanseaktivitet.)
3. Forestillinger (Det er de forestillinger, man danner ud fra sine sanser, og følelser, i forestillingerne planlægger, man livet, og drømmer om det, uanset om det der realistisk eller ej.)
4. Handlinger (De første tre skandhaer er styret af begær, og de er med til at skabe vaner, og handlingsmønstre. Vanehandlingerne er årsag til karma og genfødsel.)
5. Bevidsthed (Det er bevidstheden der skaber den uægte ”jeg”-følelse. Handler man efter de første tre skandhaer, gør man det af begær til verden og det forvirrer bevidstheden.)"... [læs mere nu]