CO2 - Noter og forsøg med CO2 i Fysik/Kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 10. klasse
 • Fysik/Kemi FS10
 • 13
 • 9
 • 1554
 • PDF

CO2 - Noter og forsøg med CO2 i Fysik/Kemi

Noterne er skrevet over seks forskellige forsøg med CO2 og dets forskellige faser. Fremgangsmåden forklares og der argumenteres for resultaterne og perspektiveringen fortæller om mekanismerne i et bredere perspektiv.

Indhold

INDLEDNING
FORSØG № 1 – FRA FASTFORM TIL LUFTFORM
FORSØG № 2 – TØRIS OG METALKUGLER
FORSØG № 3 – BALLON OG TØRIS
FORSØG № 4 – CO2 OG INDIKATORVÆSKE
FORSØG № 5 – SODAVAND FREMSTILLES
FORSØG № 6 – PUMPE
FORSØG № 7 – LANDSBY & DRIVHUSEFFEKT

Uddrag

CO2 er en luftart (gas), også kaldet kuldioxid eller kultveilte. CO2 dannes bl.a. ved afbrænding af organisk materiale så som træ, halm, korn og fossile brændstoffer (kul, olie og gas). CO2 er slutproduktet ved forbrænding af materialer som indeholder kulstof. Dyr og planters fordøjelse er en anden form for forbrænding, som også danner CO2. CO2 findes også i udåndingsluft, atmosfæren samt i verdenshavene og i mineraler på havbunden. CO2 er sammen med H2O en af de vigtigste naturlige drivhusgasser. CO2 er en luftart ved normal temperatur, men CO2 kan også være i fast form. Dette kaldes tøris. Tøris sublimerer ved –78,48 grader celsius ved 1 atmosfære – og går altså direkte fra fastform til gasform. CO2 er farveløs, usynlig og lugtløs. CO2 er ugiftig i naturlige mængder og kan opsuge varmestråling. CO2 har fået stor opmærksomhed fordi det er det centrale stof i drivhuseffekten... Køb adgang for at læse mere

CO2 - Noter og forsøg med CO2 i Fysik/Kemi

[2]
Bedømmelser
 • 19-11-2011
  fin og meget brugbar.. anbefaler den
 • 09-12-2013
  godt skrevet og meget dybdegående