Canada | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Geografi FSA
  • 10
  • 15
  • 4921
  • PDF

Canada | Rapport

Geografirapporten giver et indblik i Canadas historie, økonomi og befolkningstilvækst. Derudover nævnes Canadas natur også, herunder klima og dyreliv.

Indhold

Historie:
Canadas flag 3
Da Canada fik sit navn 3
Organisationer 4
Canadas økonomi:
BNP 5
Calgary 5
Ressourcer 7
Befolkning:
Generelt 10
Franskmænd 10
Briter 11
Nu- og fremtidens befolkning 12
Ud i det fri:
Klima 13
Landskab 14
Plantevækst 15
dyreliv 15
Diverse:
Fakta 16
Galleri 16

Uddrag

Canadas økonomi
BNP:
I 2005 var Canada det land i verden, der havde 9. højest BNP pr. indbygger, med et beløb på 1.098.446 amerikanske dollars. Det er 11.340.427 dollars fra det førende - USA. Det fortæller, at den økonomiske krise ikke for alvor var begyndt dengang.
Det betyder, at landet i sig selv er et økonomisk stærkt land, med mange velhavende mennesker, god uddannelse osv. Det vil også få konsekvenser for befolkningstallet.
Samtidig er USA Canadas vigtigste handelspartner. Ca. 20% af Canadas BNP kommer fra deres eksport til USA, mens kun 3% af USAs BNP kommer fra eksport til Canada.
I 1989 skrev begge lande under, på en handelsaftale, mellem landene. Man kan sige, at Canadas økonomi nærmest er afhængig af USAs, så hvis USAs økonomi bevæger sig opad, bliver Canada ...

---

Ressourcer:
Mere end en tredjedel af Canada er dækket af skove, og 7% af verdens skove findes i Canada. Udnyttelsen af denne store naturressource har været vigtig for landets udvikling, og i dag beskæftiger skovbruget mere end 750.000 mennesker. Træprodukterne er vigtige eksportvarer, og skovbruget bidrager mere til handelsbranchen, end nogen anden erhvervsgren. Tre fjerdedele af Canadas skove, er nåleskovene, som strækker sig fra Canada til Den Skandinaviske Halvø. Den vigtigste træsort er hvid- og sortgran, men andre nåletræer, som balsamgran, blanksfyr og ...

---

Ud i det fri
Klima:
Canada er det næststørste land i verden, men kun 8% af arealet kan opdyrkes. Næsten halvdelen af landet er dækket af skov; resten er søer, sumpe eller høje bjerge, der ligger i områder med enten arktisk eller subarktisk klima, hvor det er umuligt at dyrke jorden. Den bedste landbrugsjord ligger i lavlandet, omkring De Store Søer, ved grænsen til USA. Mod vest ligger de store prærieområder,... Køb adgang for at læse mere

Canada | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.