Den kolde krigs magtbalance

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Historie FSA
  • 12
  • 13
  • 4187
  • PDF

Rapport: Den kolde krigs magtbalance

Opgaven redegør for den kolde krigs magtbalance under inddragelse af begreber som bipolaritet. Derudover diskuterer den Sovjets sammenbrud i et magtpolitisk perspektiv.

Problemformulering
- Hvordan fungerede det daværende bipolare system?
- Hvordan påvirkede det samfundet mht. den kolde krig?
- Hvordan påvirkede det samfundet med overgang til unipolært system?
- Hvordan påvirker det samfundet i dag?
- Hvilke mulige fremtidige perspektiver er der indenfor magtteorier?

Indhold

1. Indledning
1.1 Afgrænsning & metode
1.2 Problemformulering
2. Polariteterne
3. Datidens bipolare system
3.1 USA's storpolitiske rolle
3.2 Sikkerhedspolitikkens dominanser
4. Sovjetunionens sammenbrud
4.1 Sovjetunionens afsluttende dissenser
4.2 Sovjetunionens sammenbrud
5. Den globale tidsalder
5.1 Det kosmopolitiske regime
5.2 Den kosmopolitiske realismes realisering
6. Konklusion
7. Litteraturliste

Uddrag

- 1.1 Afgrænsning & metode
Den kolde krig, også kaldet den 3 verdenskrig, var delt op i 2, kapitalismen og kommunismen – også kaldet de 2 magtpoler. Den kolde krig var én lang dans rundt om grøden, med virkemidler som illusio-ner, løgne og facader. I og med at det meste af krigen omhandlede taktiske træk rent udrustnings-mæssigt og verbalt, fyldte facaden som en uovervindelig magt utrolig meget for de 2 stridende magt-poler; USA & Sovjet. Jeg kommer til at afgrænse emnet til hvordan specifikt polstridighederne påvir-kede krigen, og hvordan det i det hele taget påvirker samfundet i dag hvis udfaldet havde været an-derledes. Det meste er set i forhold til teorier og ideologier. Sidste fokusområde bliver den nye globale tidsalders indvirkning på magtforholdet, med en kombination af 2 teorier; Den kosmopolitiske realis-me og sinepolaritet, for at give det mest konkrete og funktionalistiske indblik i fremtiden, uden at op-give nogen pointer i hver af de forskellige teorier.

Denne afhandling bygger over bøger, artikler og interviews af eksperter, historisk såvel som sam-fundsfagligt. Strukturen er således at man starter med det daværende og slutter af med nuværende og fremtidige perspektiver, scenarier og kendsgerninger... Køb adgang for at læse mere

Den kolde krigs magtbalance

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.