Digtanalyse - Model til digtanalyse i folkeskolen

Se flere bedømmelser 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 (136 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Skolehjælpen.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Skolehjælpen.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.

Uddannelse

Folkeskole 9. klasse

Fag

Dansk FSA

Antal sider

6

Antal ord

1636

Filformat

PDF

Analysemodel, Digt- og lyrikanalyse: Digtanalyse - Model til digtanalyse i folkeskolen

Trin for trin model til at skrive en dansk stil i digtanalyse. Modellen er udarbejdet af Skolehjælpen.dk.

Analysemodellen beskriver hvordan du skal opbygge din digtanalyse og hvilke elementer den skal indeholde. Derudover er der et afsnit om sprog og formidling.

Stikord: Komposition, indledning, resume, genre, handling, personer og miljø, sprog og stil, billedsprog / metaforer, rim og rytme, tema, budskab, identifikation, perspektivering.

Uddrag
Kort om digte
Digte hører under den skønlitterære hovedgenre lyrik og er en tekst, der er skrevet på vers og eventuelt med rim og en bestemt rytme. Et digt er bygget op af strofer og vers (ikke linjer!) og har via sin korte form en stram sproglig udformning, hvilket betyder, at der er så få ord som muligt.
I digtet fastholdes et øjeblik – en tilstand – en her og nu oplevelse, oplevet med stor intensitet af følelser og stemning af et jeg. Jeget er meget vigtigt, da digtet foregår i et psykisk rum – inde i jeget. Digtet er således ikke domineret af en handling, men i stedet af intensitet i følelse og stemning. Det er derfor vigtigt at leve sig ind i digtet med alle sanser – at fornemme digtets stemning, gå tæt på og opleve digtet gennem læsningen. For digte taler til intellekt og sanser samtidig. Så læs digtet GRUNDIGT, inden analysen begynder. Læs det op for dig selv og notér alt, hvad du opfanger. Først derefter er du klar til at anvende analysemodellen... [læs mere nu]