Projektopgave om EU i 9. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FP9
  • 12
  • 47
  • 7769
  • PDF

Projektopgave om EU i 9. klasse

Projektopgave fra 9. klasse om EU's Finansiering. Produktet er en plakat.

Problemformulering

• Hvordan finansieres EU og hvordan påvirker det samfundet?

Underspørgsmål:

• Hvordan fungerer EU i store træk?
• Hvordan bliver EU's budget vedtaget og hvor mange penge har EU?
• Hvad synes parlamentarikerne og andre organisationer om den måde EU bliver finansieret på?
• Hvordan er pengene i budgettet fordelt mellem forskellige tiltag, blandt andet administration, landbrugsstøtte og yderligere tiltag?
• Får Danmark noget økonomisk ud af EU?

Ud over det er der en masse svar på spørgsmål fra Medlemer af EU parlamentet.
der er også en hurtig gennemgang af historien samt en hurtig forklaring på de forskelige instanser i EU og hvad de laver.

Indhold

Forord 4
Problemformulering: 5
• Underspørgsmål: 5
Hvordan fungerer EU i store træk? 6
• Europa – parlamentet 8
• Rådet for den Europæiske union 9
• Europa kommissionen 9
• Det Europæiske råd: 10
• Folketingets Europaudvalg 10
• EU's domstol 11
• Den Europæiske Revisionsret 11
Hvordan bliver EU's budget vedtaget og hvor mange penge har de? 12
• Vedtagelsen af EU's budget 13
Hvad synes parlamentarikerne og andre organisationer om den måde EU bliver finansieret på? 15
Hvordan er pengene i budgettet fordelt mellem forskellige tiltag, blandt andet administration, landbrugsstøtte og yderligere tiltag? 18
Får Danmark noget økonomisk ud af EU? 21
Produkt: 22
Konklusion 23
Vores mening om EU efter projektets færdiggørelse 23
Vurdering/ evaluering 24
Bilag 1 26
• Den Flerårige Finansielle Ramme, Artikel 312 26
Bilag 2 27
• Unionens Årlige Budget, Artikel 313 og 314 27
• Unionens Årlige Budget, Artikel 314 - Fortsat 28
Bilag 3 29
• Unionens Årlige Budget, Artikel 314 – Fortsat, 315 og 316 29
Bilag 4 30
• Prognose over fordeling af de 736 pladser i Europa-parlamentet 2004/2009 30
Bilag 5 31
• Lagkagediagram over EU's budget 2010 31
• Bilag 6 32
• Skema over fordeling af penge til de forskellige medlemslande i EU, 2008 32
Bilag 7 (E-mail fra parlamentarikerne og politiker fra Europaudvalget) 34
• Margrethe Auken(SF) EUP 34
• Emilie Turunen(SF)EUP 35
• Pia Adelsteen(O)EUV 36
• Ole Christensen (A)EUP 38
• Johannes Christian Wørts (V)EUV 39
• Erling Bonnesen(A)EUV 40
• Lone Dybkjær (B)EUV 41
• Anne – Marie Meldgaard (A)EUV 42
• Henrik Høegh(V)EUV 43
• Christel Schaldemose (A)EUP 44
• Bent Bendtsen (C)EUP 45
• Morten Messerschmidt (O)EUP 46
Litteraturliste: 47

Uddrag

Forord

Vi har valgt dette emne fordi vi længe har haft interesse i EU og tænkte det kunne være spændende at gå helt i dybden med, hvordan det bliver finansieret, hvad man kan bruge EU til og hvorfor EU blev etableret. Vi havde emnet EU i samfundsfag, og der kom vi til at tænke på hvor mange der egentlig forstod og engagerede sig i EU, det troede vi ikke var særlig mange. Vi ville gerne lave en opgave hvor man fik forklaret på mere brugervenligt sprog, hvad EU var og specielt hvordan det bliver finansieret.
Igennem forløbet har der været masser af succes, vi har overholdt vores tidsplan og vores forberedelser har vi været rigtig glad for. Vi har overholdt vores interne aftaler og der har ikke været sure miner eller tidsspild. Der har desværre også været nogle få problemer, såsom at visse emner har været svære at skrive og finde information om, og vi havde skrevet til formanden for Foreningen mod EU, men han svarede ikke tilbage.
For at vi har, kunne lave et, synes vi selv, godt projekt har vi selvfølgelig fået hjælp fra hjemmesider og firmaer.

Hvordan fungerer EU i store træk?

For at kunne forstå hvad EU egentlig er skal vi ned i historien, og se hvad EU startede med. Idéen til EU som vi kender det i dag, har sine fodspor helt tilbage til 1950, helt præcist den 9. maj 1950 hvor den franske udenrigsminister Robert Schuman offentligt fortalte om sine drømme om et fællesskab inden for kul og stål. Denne drøm blev ført ud i livet den 18. april 1951 hvor ”Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab” blev en realitet, reglerne for dette samarbejde blev skrevet ned i EKSF – traktaten som blev underskrevet i Paris 18. april 1951. Traktaten blev sat i kraft den 23. juli 1952. Fællesskabet havde fra start 6 lande, der var medlem. De 6 lande var: Frankrig, Øst Tyskland, Italien, Belgien, Holland og Luxemburg. Man oprettede samarbejde for at der ikke skulle blive for høj inflation på kul og stål og for at sikre freden mellem de sejrende og tabene lande efter anden verdenskrig. Som årene gik, blev det et større og mere markant samarbejde. I 1957, 6 år efter man startede samarbejdet, blev man enige om at udvide samarbejdet så man nu lavede et fælles marked. Dette samarbejde blev samlet i Rom-traktaten. Dette samarbejde kom til at hedde ”Det... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om EU i 9. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.