Projektopgave om terror og Danmark efter 9/11

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 12
 • 20
 • 4581
 • PDF

Projektopgave om terror og Danmark efter 9/11

Proejektopgave, som handler om terror, og om danskerne burde frygte terror. Overemne var "udvikling", og der er fokus på Danmark efter 9/11.

Problemformulering

Er der grund til at frygte terror i Danmark?

Indhold

Valg af problemformulering 2
Har vi fundamentalistiske grupper i Danmark? 4
Hvorfor ligger Danmark højt på listen over terrormål? 5
Hvad gør regeringen og PET for at undgå terrorisme i Danmark? 7
Skal Danmark blive et overvågningssamfund? 10
Hvordan kan terrorisme bekæmpes? 12
Hvorfor kan nogle terrororganisationer anses som frihedskæmpere? 15
Hvilke konsekvenser har terrorisme for det danske samfund? 16
KONKLUSION 18
KILDEANGIVELSER 19

Uddrag

Valg af problemformulering
Til dette projekt har vi valgt at skrive om terrorisme. Vi mener, at det er et meget oplagt delemne, da det fylder mere og mere i den offentlige debat, samtidig med at det er betydeligt aktuelt inden for emnet ”udvikling”. Vi har udarbejdet følgende problemstilling: ”Har vi grund til at frygte terrorisme i Danmark?” For at kunne udarbejde mulige bud på en konklusion til denne problemstilling, har vi svaret på en række underspørgsmål, som bl.a. omhandler fundamentalisme og terrorisme i Danmark, Danmark på listen for terrormål, politikernes og PET's indsats for bekæmpelse af terror i Danmark, samt mulige bud på hvor lang tid det vil komme til at tage, at bekæmpe terrorisme, hvis det da er muligt. Derudover vil vi komme ind på forskellen mellem frihedskæmpere og terrorister, inklusiv en vurdering af, om terror i Danmark er uundgåeligt. Til slut vil vi undersøge, om terrorisme har nogle konsekvenser for danskernes hverdag.
For at begrænse os, vil vi ikke gå så meget i dybden med krigen i Afghanistan, tortur, nynazister og den 11. september 2001 (terrorangrebet mod de amerikanske tvillingetårne i New York). Vi vil først og fremmest skrive om terror og dets betydning for Danmark og danskerne, både politisk og i hverdagen.
Terrorisme har gennem de seneste år fyldt meget i den offentlige debat. Ser man nærmere på, hvordan eksperter og analytikere omtaler terrorisme, kan man ane forvirring omkring, hvordan ordet skal tolkes. På trods af mange vanskeligheder med at fastlægge præcis, hvad terrorisme er, har internationale samarbejdsorganisationer (EU og NATO) sammen med USA nedskrevet officielle definitioner på terrorisme. Alle 3 har omtrent det samme indhold: Terrorister bruger, eller truer med, at bruge vold.
Ordet terror kommer fra latin og betyder 'rædsel'. Der er delte meninger om, hvornår begrebet for første gang opstod. Nogle mener det opstod i det første århundrede af vores tidsregning, da deltagerne i den fanatiske jødiske sekt, zeloterne, angreb romerske administratorer og de jøder, som samarbejdede med romerne . Andre mener, at terrorisme først opstod under den franske revolution i slutningen af 1700 – tallet. Begge beretninger har en ting til fælles, nemlig at terror ikke er noget nyt fænomen.
Der er tilmed sket en markant ændring af begrebet terrorisme gennem årene. I perioden 1970 – 1990 var det politisk og ideologisk terrorisme, der dominerede. Her handlede det primært om at udøve terrorangreb mod selve staten, fordi man ønskede at ændre noget, man var utilfreds med. Efterfølgende skete der en radikalisering indenfor terrorisme. I dag er det ikke nok at begå terror mod en stat, det handler i stedet om at dræbe så mange mennesker som muligt. Dette er den 11. september 2001 et bekræftende eksempel på. Efter denne begivenhed spredtes en chokbølge over hele verden - hovedsageligt den vestlige del . Mere end 3.000 civile mennesker blev dræbt af terrorens grusomme eksistens. Det er senere blevet bevist, at det var terrororganisationen Al-Qaeda, som stod bag disse angreb.
Al-Qaeda er et terrornetværk bestående af islamiske fundamentalister, som opstod i forlængelse af Sovjetunionens opløsning tilbage i 1989. Fundamentalisme betegner folk med meget religiøse overbevisninger, både i form af politiske og ideologiske, som tolker de hellige skrifter meget bogstaveligt. Dette ses bl.a. ved Al-Qaeda's målsætning om en streng sharialovgiving , som er en muslimsk lov inden for en bestemt retning i islam. Udover det går sharialoven strit imod menneskerettighederne. Fundamentalisterne er ikke bange for at bruge terror som redskab til at opnå deres mål ... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om terror og Danmark efter 9/11

[4]
Bedømmelser
 • 07-01-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Fed opgave! Meget, meget, meget, meget, meget, meget god inspiration!!!
 • 25-02-2016
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Den er virkelig inspirende og det er pointerne værd.
 • 28-04-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  God gennemgående analyse, hjalp mig meget!
 • 20-01-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  det virker til at være en god opgave :)