FSA Matematik 2010 December

Se flere bedømmelser 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 (32 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Skolehjælpen.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Skolehjælpen.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.

Uddannelse

Folkeskole 9. klasse

Fag

Matematik FSA

Karakter

12

Antal sider

5

Antal ord

990

Filformat

PDF

Problemregning: FSA Matematik 2010 December

Skolehjælpens vejledende besvarelse af FSA Matematik 2010 december. Opgave 1-5 er besvaret med beskrivelse, mellemregninger og korrekt facit.

I Skolehjælpens besvarelse finder du også gode råd til opgaveløsningen.

1) Region Nordjylland handler om indbyggertallet i Danmark og kommunerne i Region Nordjylland

2) Fra Holbæk til Skagen handler om antal kilometer, gennemsnitsfarten og udgifterne ved en tur fra Holbæk til Skagen

3) Råbjerg Mile handler om arealet og længden og højden ved Råbjerg Mile

4) Salt på Læsø handler om beregning af saltet på Læsø i form af massefylde og hvor man finder det

5) To kvadrater og en cirkel handler om at tegne en cirkel, regne areal ud og bestemme forholdet mellem dem


Opgaverne på svarark er også besvaret

Klik her og download nu et godt skridt på vejen til at komme videre med din egen opgave.