Projektopgave om global markedsøkonomi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FSA
  • 12
  • 22
  • 6177
  • PDF

Projektopgave om global markedsøkonomi

Projektopgaven er om emnet: Global markedsøkonomi.

Overemne: Den svære tid i år 2007e
Delemne: Globaliseret økonomi

Problemformulering

Hvilke fordele bringer globaliseringen for den vestlige verden og hvilke ulemper? Og hvilken indflydelse har vi selv som individ og samfund for at påvirke globaliseringen.

Arbejdsspørgsmål:

Fakta spørgsmål
Hvad er de gode og de dårlige sider ved globalisering?
Hvor og hvornår startede globalisering?
Hvem nyder godt af globaliseringen?

Hvad er de samfundsmæssige perspektiver?

Årsags- og forklaringsspørgsmål
Hvordan så verden ud før globaliseringen?
Hvilke sider er der inde for globalisering? (fx økonomisk, nationalt)
Hvilke holdninger er der til globalisering? (hyperglobalist)
Hvorfor hente højere stillet arbejdskraft fra udlandet, i stedet for at uddanne vores egne?
Hvorfor lader vi vores økonomi styre af andre lande?

Vurderingsspørgsmål
Når globaliseringen ”griber” fat i et lands økonomi og øger dets BNP gennemsnit pr. indbygger, hvorfor så isolere sig selv som et land, og ikke tage imod alle de frynsegoder der er ved globalisering? Kunne landene være bange for at miste sig selv?

Handlingsspørgsmål
Hvad skal vi gøre for at gøre os mere uafhængige af andres økonomi og arbejdskraft?
Skal vi tage i mod globaliseringen med åbne arme, eller skal vi se skeptisk på det?
Er vi nødt til at sætte en begrænsning for globaliseringen?

Indhold

Begrundelse for emnevalg: Side 3

Problemformulering: Side 4-5

Global økonomi historie: Side 6-11

Nutidens økonomi: Side 11-20

Krav til højere uddannelse: Side 20-21

Afslutning/Konklusion: Side 22-23

Efterskrift: Side 24-25

Litteraturliste: Side 26

Uddrag

Emne: Vores emne er globalisering. Ud fra fænomenet globalisering vil vi undersøge, hvad det egentlig er, men for ikke at gøre emnet for stort, har vi valgt følgende 3 delemner inden for globalisering: Økonomisk udsving og krav til uddannelse bliver større ”Arbejdskraft”.

Begrundelse for emnevalg:
Globalisering er blevet et hverdagsord, brugt af alle fra folkeskoleelever til højtstående politikere. Der ligger mere bag ordet, end hvad folk umiddelbart tror, der gør, fx er outsourching blevet et problem for I-lande, der sender deres produktion ud af landet. Vi har aldrig været rigere, hvorfor tænker virksomhederne så hele tiden på større og større udskud/profit?
Outsourching rammer hos ufaglærte og mennesker med korte faglige uddannelser, hvilket giver yderligere problemer for et I-land som Danmark.
Vores interesse går på at finde ud af, hvad globalisering rigtig går ud på, da der ikke er mange, der ved, hvad betydningen af det er i forhold til, hvor mange der bruger ordet.

Begrundelse for emnevalg

Grunden til at vores valg faldt på globalisering, var fordi vi gerne vil være ”up to date” med de aktuelle nyheder, og de problemstillinger verden står overfor.
Vi er begge den slags person, der elsker at se fremgang efter vores arbejde, og vi kan også godt lide at føle os hævet over det niveau, vi egentlig burde være på. I pensum fremgår en uddybelse af globalisering ikke, og forventes dermed ikke en 9. klasses elev.
Vi har erfaret fra sidste års projektopgave omkring bæredygtig udvikling, at hvis man virkelig vil noget, med det man laver, er resultatet også godt.
En anden ting vi bruger så meget som muligt, er at drage paralleller til henholdsvis: matematik, historie, dansk, samfundsfag og geografi i dette emne. Det er en god måde, både at fremvise vores opgave, men også at forstå emnet til sidste detalje. Dermed fanger vi også et bredere publikum, der måske falder igennem på det matematiske område, men sagtens kan følge med på det historiske område.
I aviser, radioen og TV, falder snakken tit på emner omkring globalisering. Vores arbejdsløshed bliver mindre og mindre, men vores ”arbejdsstyrke” har brug for mere muskelkraft, derfor henter vi arbejdere fra østeuropæiske lande til at vedligeholde vores økonomiske fremgang. Alt dette er et godt tegn på et globalt samfund, der satser højt på det frie kapitalistiske marked.
Blandingen af hverdagens fakta og vores forhistorie helt tilbage til aztekerne interesserer os meget, og det hele kan kobles sammen til det marked, vi i dag fører, og den verden vi i dag kender. Vores problemstilling omkring globalisering er bl.a. hvordan det kan være et land, som Kina lader deres folk arbejde for meget mindre, end hvad mindstelønnen er nu i et land som Danmark, og hvad var der sket, hvis man slet ikke havde skænket det kapitalistiske marked/globaliseret økonomi en tanke, hvor havde dagens Danmark så været?
Vi er efterhånden alle klar over hvem der styrer den globale økonomi, men vi har aldrig rigtig fået hele baggrundshistorien at vide. Det er en motivation for os til at starte på et så stort emne, men også virkelig at gennemarbejde emnet til sidste detalje. Vi betragter ikke denne opgave som en lektie for os, eller som noget vi skal, fordi vi får det at vide. Vi betragter det som en mulighed for os, til at gå i krig med et emne mange voksne ikke engang forstår, og som en mulighed for os til at blive kloge på emner vi faktisk interesserer os for... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om global markedsøkonomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.