OSO om HHX

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om HHX

OSO som undersøger handelsgymnasiet (HHX) og kommer bl.a. ind på optagelseskrav, uddannelsens struktur og fokuserer især på studieretningen "Marketing og idræt".

Indhold

Opgavebeskrivelse
Indledning
Handelsskolen - International business college
Uddannelser på IBC
HHX uddannelsen
Optagelseskrav til HHX
Vurderingsskema
Studieretninger
Interview
Hvad kan man bruge en HHX uddannelse til?
Evaluering
Konklusion
Logbog

Uddrag

Personlig motivering og relation til uddannelsesplan: Jeg mener, at IBC er det bedste for mig, fordi jeg i brobygning kunne mærke at fagene på handelsskolen interesserede mig meget. Jeg synes det var spændende med nye fag, og eftersom de naturvidenskabelige fag ikke siger mig så meget, ville IBC være et godt valg for mig. Sportslinjen ville være en oplagt linje for mig, da jeg spiller så meget fodbold i min fritid. Jeg regner med at vælge den linje, men har en usikkerhed omkring det faglige, når man vælger sporten.

Indholdet skal handle om: Hvordan det er at gå på HHX. Jeg vil komme ind omkring hvilke krav, der er for at komme ind på uddan¬nelsen, faciliteter på uddannelsesstedet og mulige videregående uddannelser, man evt. kunne vælge efter den 3-årige HHX.

Opgaveformulering: Jeg vil specielt komme ind under linjerne med marketing. Der under Marketing og innovation, Marketing og kommunikation og Marketing og idræt. Jeg vil gå i dybden med Marketing og idræt, hvor jeg også vil interviewe en elev som går på linjen.

Arbejdsform: (Interview, statistisk materiale, videofilm, læse bøger, anvende Internettet m.m.): Jeg skal interviewe to elev, som går på HHX – Marketing og idræt – en dreng og en pige. Jeg har snakket med Ann Damgård, som er uddannelseskonsulent på IBC Kolding. Jeg ville rigtig have haft et interview, men hun havde ikke tid i denne uge, så i stedet fik jeg en masse foldere omkring IBC, som jeg har fået meget baggrundsviden fra. Jeg vil selvfølgelig også bruge nettet en del, specielt IBC hjemme¬side. Jeg vil også forsøge at finde nogle statistikker omkring IBC, og hvilken po¬pularitet de forskellige linjer har, men ved ikke om dette er muligt... Køb adgang for at læse mere

OSO om HHX

[4]
Bedømmelser
 • 10-02-2010
  Opgavedesignet er overskueligt, emnet relevant, og besvarelsen i det hele taget vedkommende og gennemarbejdet
 • 30-10-2012
  Bedømt af Folkeskoleelev i 10. klasse
  Den har givet mig mange inspirationer, den er totalt en god hjælpemiddel!
 • 24-12-2016
  Fin gennemgang af opgaven
 • 25-08-2010
  Kan kun anbefales!....