Identitetsdannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Samfundsfag FSA
 • Ingen givet
 • 3
 • 1256
 • PDF

Noter: Identitetsdannelse

Identitetsdannelse
- Hvad er identitet?
- Hvordan dannes identitet?

Uddrag

Identitet: på latin ”idem”, som betyder ”den samme”. Man vil altid kunne se sig selv i sig selv. Man vil altid kunne genkende sig selv. Man vil altid have de samme træk, lige meget hvor lang tid der går, og hvor meget man udvikler sig, (både fysisk og psykisk). Identitet kommer til udtryk som følelelser, behov, impulser, handlemåder mm. Puberteten er faktisk den vigtigste fase for identitetsdannelse. Udvikler sig fysisk, bliver moden og socialt bevidst. Målet er så at få samlet alle disse udviklinger til en helhed. Det er netop på det tidspunkt, samfundet giver det unge menneske forskelige, (ideologiske, samfundet kommer med idéer, holdninger, overbevisninger) rammer og tildeler roller og opgaver, hvor den unge kan finde sig selv og blive anderkendt af andre. For unge menneske står under stærk påvirkning af de sociale grupper... Køb adgang for at læse mere

Identitetsdannelse

[18]
Bedømmelser
 • 17-03-2010
  Hvis man lige hurtigt vill sættes ind i dette emne, er det en god opgave at hente. Det bedste ved den er dens overskuelighed.
 • 03-05-2011
  Super god opgave som har været til stor hjælp. jeg har brugt opgaven til en fremlæggelse omkring identitetsdannelse.
 • 25-06-2012
  okay, nogle ting kunne godt uddybes lidt mere
 • 11-06-2012
  kan altid gøres bedre.. men fin udgangspunkt