OSO om indretningsarkitekt

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

Uddannelse

Folkeskole 10. klasse

Fag

OSO - Obligatorisk selvvalgt opgave FS10

Karakter

12

Antal sider

11

Antal ord

3516

Filformat

PDF

OSO om indretningsarkitekt

Opgaven giver et overblik over uddannelsen til at blive indretningsarkitekt og fokuserer især på, hvilke krav, der skal opfyldes ved indretning af daginstitutioner.

Lærers kommentar
''Meget god og fyldig rapport og vi var meget enige om at du skulle have 12, for det var rigtig godt gået! Du skriver meget om hvordan det bør være i børneinstitutionerne, men vi ville gerne ha haft mere af vide om hvordan det er, ude i det virkelige liv''

Elevens kommentar
Undersøg noget om deres økonomi og skriv om hvordan det er i det virkelige liv.

Skolehjælpen.dk's kommentar
Okay opgave. Der er nogle stavefejl, og opgaven redegør ikke for selve uddannelsesforløbet.

Indhold
Indledning – Begrundelse for valg af emne
Overvejelser ved indretning af institutioner

Institutionernes økonomi i Sorø kommune

Indretning uden uddannelse

De forskellige slags institutioner

Krav til indretning kontra funktion og brugergrupper

Lovgivning/praktiske krav

Handicappede og ikke handicappede brugere

Forskelle i indretning

Taxametertilskud

Personalets arbejdsmiljø

Krav til indretning

Økonomiens påvirkning på indretning

Bedre institutioner i Danmark

Konklusion

Liste over resurse personer

Kilder

Uddrag
I en institution for handicappede skal der være plads til at en kørestol kan køre rundt derinde, imens andre kan gå forbi uden at blive mast, eller sidde fast. Som handicappet skal toilettet være handicap venligt, og det er det ved at man kan nå vasken når man sidder på wc, der er to opklappelige armstøtter i begge sider også er der nogle bestemte mål der skal opfyldes. Fek.s skal toiletsædet placeres i 48 cm højde, armstøtterne skal være 0,8 meter høje, håndvasken skal placeres i en højde på 0,8 cm med afløb under vasken som er trukket tilbage, der skal være et frit areal som skal have en diameter på 1,5 m foran wc'et og skal være frit af dørens opslagsareal... [læs mere nu]