OSO om indretningsarkitekt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om indretningsarkitekt

OSO'en giver et overblik over uddannelsen til at blive indretningsarkitekt og fokuserer især på, hvilke krav, der skal opfyldes ved indretning af daginstitutioner.

Lærers kommentar

''Meget god og fyldig rapport og vi var meget enige om at du skulle have 12, for det var rigtig godt gået! Du skriver meget om hvordan det bør være i børneinstitutionerne, men vi ville gerne ha haft mere af vide om hvordan det er, ude i det virkelige liv''

Elevens kommentar

Undersøg noget om deres økonomi og skriv om hvordan det er i det virkelige liv.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Okay opgave. Der er nogle stavefejl, og opgaven redegør ikke for selve uddannelsesforløbet.

Indhold

Indledning – Begrundelse for valg af emne
Overvejelser ved indretning af institutioner

Institutionernes økonomi i Sorø kommune

Indretning uden uddannelse

De forskellige slags institutioner

Krav til indretning kontra funktion og brugergrupper

Lovgivning/praktiske krav

Handicappede og ikke handicappede brugere

Forskelle i indretning

Taxametertilskud

Personalets arbejdsmiljø

Krav til indretning

Økonomiens påvirkning på indretning

Bedre institutioner i Danmark

Konklusion

Liste over resurse personer

Kilder

Uddrag

Indledning - Begrundelse på valg af emne
Jeg har valg at skrive om indretning af daginstitutioner, fordi det er det jeg vil arbejde med når jeg er færdig med min uddannelse. Det er et rigtig interessant arbejde, at blive indret-ningsarkitekt, efter min mening og jeg synes at det er rigtig spændende at kunne indrette efter nogle bestemte krav og udfordre alt det kreative. Jeg vil gerne vide noget mere om hvordan det er at indrette noget for små børn og for handicappede børn, og hvordan forho-ldene i de rum de befinder sig i, er korrekt indrettet, efter lovgivningen og efter behov til de små børn.

Overvejelser ved indretning af institutioner
Man skal tænke på at det er børn man skal indrette til og ikke voksende, så der skal være masser af legetøj og tumleplads samt et stort ude areal, så de kan rende og lege. Når det er børn, er der en masse sikkerhed i at skulle indrette deres daginstitution. Bla. skal man være sikker på at de ikke kan 'slippe ud' eller løbe væk. Det sikre man sig ved at have dø-re med et højt håndtag eller to håndtage så, de ikke kan åbne døren ud til vejen.

Man skal også tænke på at der er en pædagog til at se efter en masse små børn så en masse små rum er en dårlig idé, fordi pædagogen ikke vil kunne holde øje med alle de mange børn på en gang, men et stort rum, vil give rummet en høj lyd og der vil være me-get larm. Så det bedste vil være lidt halv, store rum også nogle stykker af sådan nogle rum, så der kan blive holdt øje med børnene hele tiden. Forældrene skal have mulighed for at komme hen til institutionen med deres børn. Så det er ikke smart hvis den nu ligger helt ude på landet, hvor der ikke er så meget offentlig transport.

Der skal være masser af lys, fordi børnene udvikler deres færdigheder i de år de går i bør-nehave, vuggestue, SFO, fritidshjem osv. Så derfor er det vigtigt at der er lys og plads til
at de kan boltre sig på. Der skal være en passende temperatur, så de små ikke bliver sy-ge. Er der ikke nok frisk luft gennem vinduer og døre, skal der installeres noget ventilation.

For at tilføje liv til rummet kan væggene males i rolige pastel farver, og ikke i nogle vilde farver. Pastel farverne vil ikke give børnene så meget energi som vilde og direkte farver gøre. Sjove malerier og sjove former og ting og sager, vil passe godt ind, uanset hvor hen-ne man befinder sig i institutionen.

Fek.s i en børnehave skal der være et rum hvor børnene kan sove tilmiddag, uden at blive forstyrret af alle de andre børn, som er blevet for store til at sove tilmiddag. Der skal også være garderobe, til deres overtøj. Der skal være højt til de farlige genstande i et køkken, men selvfølgelig skal der altid... Køb adgang for at læse mere

OSO om indretningsarkitekt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Andre brugere, der har downloadet OSO om indretningsarkitekt, har også downloadet