CO2 og røganalyse | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Fysik/kemi FSA
  • 12
  • 6
  • 1986
  • PDF

CO2 og røganalyse | Rapport

Opgaven behandler CO2 og indeholder en række forsøg, der påviser dannelsen af carbondioxid ved hjælp af CO2-indikatorer.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Opgaven er uden kilder

Indhold

Undersøgelse af CO2-indikator
Røganalyse 1: Forbrænding af kul
Røganalyse 2: Forbrænding af stearin
Fremstilling af CO2
Fotosyntese
Åndingsprocessen
Drivhus-effekten

Uddrag

I denne rapport vil jeg gøre rede for min viden om røganalyse, og udføre og forklare nogen forsøg.

Stoffet CO2 (Carbondioxid) består af et kulatom, og to oxygen atomer. CO2 findes i to former; som en gas og som tøris. CO2 bliver til tøris ved en temperatur på -78,5 grader. Hvis man ser på tøris, kan man se at den bliver til gas. CO2 er et nødvendigt stof for planterne, når de laver fotosyntese. Planterne anvender kuldioxid og vand til at danne kulhydrater. Planter omdanner CO2 til oxygen og glucose, mens vi mennesker ved forbrænding omdanner oxygen til CO2.

Ca. 0,038% er luftens atmosfære består af CO2.

CO2 forekommer ved afbrænding af fossile brændstoffer og andet dødt organisk materiale, når der er nok oxygen til stede. Er der kun lidt CO2 tilstede ved afbrænding, dannes der kulmonooxid, det skrives CO. Dette stof kan dræbe ved indånding. Det er forekommer hvis man stopper udstødningen til på en bil, så dannes dette stof i bilen, og det er derfor man dør... Køb adgang for at læse mere

CO2 og røganalyse | Rapport

[1]
Bedømmelser
  • 23-04-2014
    Utrolig velskrevet rapport