Kloning og Gensplejsning - Rapport i Biologi FSA

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 8. klasse
 • Biologi FSA
 • 12
 • 11
 • 3938
 • PDF

Kloning og Gensplejsning - Rapport i Biologi FSA

En gennemgang af kloning og gensplejsning af planter, dyr og mennesker (+ ordforklaring).

Problemformulering
I min opgave vil jeg skrive noget om gensplejsning og kloning af planter, dyr og mennesker. Jeg vil undersøge hvorfor, og hvordan man gør det (teknikken bag), hvilke forskellige metoder der findes inden for gensplejsning og kloning, og hvilken lovgivning der er på området. Jeg vil også skrive noget om problemer ved det, og hvorfor nogle folk er imod.

Lærers kommentar

Rigtig flot opgave, mange vigtige oplysninger, du har sat dig godt ind i tingene, god opstilling

Indhold

Indholdsfortegnelse

Problemformulering 3
Kloning 3
Planter 3
Stiklingeformering 3
Deling 3
Nedkrogning 3
Lovgivning 3
Ulemper 4
Dyr 4
Hvorfor klone dyr? 4
Somatisk kloning 4
Embryonal kloning 4
Lovgivning 4
Imod kloning af dyr? 5
Mennesker 5
Somatisk Cellekerne Transfer 5
Argumenter for kloning af mennesker 5
Argumenter imod kloning af mennesker 6
Lovgivning 6
Gensplejsning 6
Planter 6
Hvorfor gensplejse planter? 6
Traditionel forædling 7
Gensplejsning med jordbakterier 7
Er gensplejsede fødevarer sikre at spise? 7
Imod gensplejsning af planter? 7
Lovgivning i EU 7
Dyr 7
Hvorfor gensplejse dyr? 8
Metoder 8
Imod gensplejsning af dyr? 8
Lovgivning 9
Mennesker 9
Hvorfor gensplejse mennesker? 9
Ulemper 9
Imod gensplejsning af mennesker? 9
Forskel? 9
Forskel på kloning og gensplejsning? 9
Forskel på gensplejsning og traditionel forædling? 10
Ordforklaring 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Kloning
Ved kloning kan man skabe flere identiske individer, uden at der indgår et han- og hunindivid – altså ukønnet formering. Ved kloning laver man en nøjagtig kopi af den, man tager en celle fra.
Planter
Selvom det lyder mærkeligt at klone en plante, har mennesket faktisk gjort det i flere 1000 år. Kloning af planter har specielt været brugt inden for planteavl, hvor bønderne har klonet de bedste og/eller sundeste planter og derved har fået flere planter med stort udbytte. Specielt ved vindyrkning har kloning været brugt meget, fordi kvaliteten på vin var dalende. At klone en plante er nemmere, end man lige tror. Faktisk kan du – helt legalt – klone dine egne planter i haven.
Stiklingeformering
Hvis man klipper en gren, rod eller endda et blad af en busk/træ, og planter den, vil den slå rødder og blive til en ny plante med præcis det samme arveanlæg som den første. Ved brug af denne metode sikrer man, at den nye plante er identisk med moderplanten med hensyn til fx smag, duft og farve. Det er derfor, bønderne bruger denne metode.
Deling
En anden måde at klone planter på er ved simpelthen at dele den rent fysisk. Umiddelbart efter blomstringen graver man planten op, og skiller dem ad med fingrende, en skovl el. lign. Denne metode bruges dog mest ved kloning af stauder.
Nedkrogning
De fleste buske kan klones ved nedkrogning. Metoden består i, at man holder det yderste af en gren nede i jorden vha. en pløk, og dækker den med jord (se bilag, billede 1). Når grenen har fået rødder, skærer man grenen af, så det kun er roden der er tilbage i jorden. Derfra kan der så vokse en ny busk.
Lovgivning
I Danmark er det lovligt at klone planter.
Ulemper
Der er primært 2 ulemper ved kloning af planter. Den første består i, at der skal bruges en del arbejdskraft bare for at klone én plante. Den anden ulempe er sygdomme. Hvis man har klonet den samme plante mange gange, har de alle sammen samme modstandskraft – god som dårlig. Så hvis en sygdom angriber én plante, kan man være 100 % sikker på, at de andre planter også vil blive angrebet... Køb adgang for at læse mere

Kloning og Gensplejsning - Rapport i Biologi FSA

[6]
Bedømmelser
 • 02-06-2010
  opgaven er god lang og det er dejligt det ikke er gymnasiesprog. der mangler ikke noget i opgaven og den hjalp mig med at finde ud af hvordan en rapport skal opbygges (:
 • 14-06-2012
  Fik rigtig meget ud af og læse denne opgave, forstår det meget bedre nu.
 • 01-06-2012
  rigtig god hjælp og fik en rigtig god karakter
 • 05-10-2011
  God opgave der kommer godt omkring