Krigen i 1864 | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Historie FSA
  • 10
  • 8
  • 2067
  • PDF

Krigen i 1864 | Rapport

Rapporten beskriver forløbet af krigen i 1864 og kommer med bud på, hvorfor danskerne tabte krigen.

Indhold

Danmark i 1864 s. 3
Baggrunden for krigen s. 3
Dannevirke s. 4
De to hære s. 5
Tilbagetog fra Dannevirke s. 6
Slaget ved Sankelmark s. 6
Slaget ved Dybbøl s. 7
Tabet af Als s. 7
Krigens afslutning s. 8
Datoer og vigtige s. 8
begivenheder
Konklusion s. 9
Litteraturliste s. 9

Uddrag

Danmark i 1864

I 1863 var Danmark opdelt i 3 hovedområder: Kongeriget Danmark, hertugdømmet Slesvig og hertugdømmet Holsten (Slesvig og Holstens grænser blev skillet af floden Ejderen.) Derudover mindre økonomisk betydende dele som hertugdømmet Lauenborg, kolonierne Grønland, Island, Færøerne og Dansk Vestindien. Tilsammen blev området kaldt Helstaten Danmark og var en multinational stat. Den danske konge, Frederik d. 7, styrede alle landsdele, men på hver sin måde.

Frederik d. 7. regerede som enevældig hertug i Slesvig og Holsten, hvor han i Danmark regerede som konstitueret monark. Sådan havde situationen været siden 1815, hvor Danmark under Napoleonskrigene, som følge af sin deltagelse på fransk side, måtte give afkald på Norge og Sverige, men til gengæld fik det mindre hertugdømme Lauenborg.

Baggrunden for krigen

Grundloven blev vedtaget i 1849, men gjaldt kun for selve kongeriget Danmark.
Indførelsen af denne havde kastet hele det danske rige ud i en borgerkrig, hvor kongeriget til sidst havde vundet over hertugdømmerne. Dette havde kun forværret situationen mellem landsdelene.
En stor del af Slesvig og Holsten var nemlig befolket af tyskere. Slesvig havde længe været et... Køb adgang for at læse mere

Krigen i 1864 | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.