Projektopgave om KKK

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 13
 • 14
 • 3562
 • PDF

Projektopgave om KKK

Projektopgave fra 9. klasse om KKK.

Problemformulering
I min opgave vil jeg bl.a. forsøge at placere Klanen i et bredere samtidshistorisk perspektiv, hvor jeg vil gøre rede for, hvorfor Ku Klux Klan blev dannet. Dernæst vil jeg undersøge hvad KKK egentlig er, deres formål og hvilke metoder de anvender for at få deres meninger igennem. Som afslutning på min opgave, vil jeg forsøge at vurdere KKK's status og magt i det amerikanske sam-fund i dag. Det har været svært at finde brugbart materiale om Ku Klux Klan, men den bog jeg har brugt mest, er John Christensens ”Ku Klux Klan – Sydens usynlige Imperium”. Den er helt ny (fra år 2001) og er skrevet på et højt niveau. Jeg tror den er meget troværdig, da dens hovedkilde er en rapport udarbejdet af mænd udstationeret i Syden under Ku Klux Klans storhedstid. Jeg vil mene den egner sig godt som undervisningsbog til gymnasiale uddannelser. En anden bog, jeg især brugte meget i starten, er Karl-Johann Hemmersam og Ulrik Grubb's ”Slaveriet og Den Amerikanske Bor-gerkrig”. Den er også meget ny (fra år 2000), og er skrevet til undervisningsbrug på de gymnasiale uddannelser.

Indhold

1. Indledning 2
2. Hvorfor Blev Ku Klux Klan Dannet ? 3
2.1 Den Første Klanklub 4
3. Hvad Er Ku Klux Klan? 6
3.1 Hvorfor Navnet ”ku Klux Klan?” 6
3.2 Hvem Støttede Klanen? Fejl! Bogmærke Er Ikke Defineret.
3.3 Kommunikation Via Kodesprog 7
3.4 Stortroldmanden ”nathan Bedford Forrest” Fejl! Bogmærke Er Ikke Defineret.
4. Hvilke Metoder Brugte De ? 8
5. Hvordan Bekæmpede Man Klanen ? 10
6. Nutidens Ku Klux Klan 12
7. Konklusion 13
Litteraturliste 14
Uddrag

Uddrag

1. Indledning

I over hundrede år har navnet Ku Klux Klan stået for rå og grov vold mod især sorte, hvil-ken var udløst af racistiske forestillinger om den hvide races overherredømme. Organisationen hav-de som egentligt formål at genoprette det hvide overherredømme i Syden efter nederlaget i den amerikanske borgerkrig. Dette skete bl.a. ved reelt at fratage de sorte de politiske rettigheder. Meto-derne udviklede sig hurtigt fra grove drengestreger til egentlige terroraktiviteter. Iført lange kutter med hætter, så de ikke kunne genkendes, udførte klanens medlemmer hævn- og straffeekspeditio-ner, piskning og drab på natlige togter, først og fremmest på sorte, men også på hvide politiske modstandere.
Inden jeg begynder med opgaven, så ved vi faktisk ikke ret meget om Ku Klux Klan, men efter alt det man har hørt og de film man har set, tror jeg det bliver et spændende emne, som jeg glæder mig til at arbejde med.

2. Hvorfor blev Ku Klux Klan dannet ?

Borgerkrigen var resultatet af mange års uenigheder mellem Nord og Syd angående det store spørgsmål om slaveriet. Konflikten var både et ideologisk og et økonomisk opgør mellem det liberale, efterhånden industrialiserede nord med mange småfarme og så det konservative landbrugssamfund i syd, domineret af en stærk elite af plantageejere. Sydstaterne havde haft slaver siden 1619 og var ikke indstil-let på at frigive dem. De sled hårdt på plantagerne, og var en uundværlig arbejdskraft, da efterspørgslen på bomuld fra de nye tekstilfabrikker i bl.a. England hele tiden steg. Nordstaterne derimod var imod slaveriet. Godt nok havde de haft slaver engang, men da forfatningen, med bestemmelsen om, at der ikke måtte importeres slaver efter 1808, blev vedtaget, fulgte de den. Desuden udgjorde de sorte kun en lille del af befolkningen i Nord, men også det, at Nordstaterne var kommet godt med i industrialiseringen og kunne få bedre uddannet arbejdskraft, gjorde, at det ikke længere var nødvendigt at holde slaver.
USA's præsident, Lincoln, tog en meget forsigtig holdning til slaveriet. Det var meget vigtigt for ham at holde fast i de nordlige slavestater, som havde valgt at forblive i Unionen, men samtidig ikke... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om KKK

[7]
Bedømmelser
 • 17-11-2011
  RIGTIG god og velformuleret opgave som giver god mening at læse..... tak fo r hælpen, der var meget jeg var i tvivl om.. hehe he he he he he he he he he he eh eh ehe e eh
 • 25-10-2016
  Bedømt af Folkeskoleelev i 8. klasse
  Det hele er godt og det hele er godt og det hele er god sproget
 • 05-03-2014
  Den er meget god. Den kom til meget nytte.
 • 03-05-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Virkelig god opgave, lidt få fejl