OSO om Læge

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om Læge

Dette er Skolehjælpens udvalgte eksempel på OSO-opgaven (Obligatorisk Selvvalgt Opgave). Opgaven er blevet valgt da eleven udfylder genrekravene eksemplarisk, og med dette eksempel kan du få inspiration og hjælp til din egen OSO.

OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) i 10. klasse og handler om lægeuddannelsen og mulighederne for videreuddannelse og specialisering. Den giver endvidere et overblik over livet som udsendt læge med "Læger uden Grænser".

Problemformulering
• Hvordan bliver man Læge?

• Hvilke krav bliver det stillet til mig under uddannelsen, hvilke adgangskrav er der?

• Hvilke muligheder er der for videreuddannelse?

• Hvilken løn får man under uddannelsen/på jobbet?

• Hvad kræver jobbet af mig og hvordan er arbejdstiderne?

• Hvilke muligheder er der for arbejde i andre lande?

• Lukker uddannelsen nogen muligheder for mig?

• Hvad er forskellen på at arbejde på et sygehus eller i en almen læge-praksis?

• Hvad er læger uden grænser? – Hvordan er livet som udsendt? – Hvilke krav stiller det til mig?

Indhold

Indledning - s. 3
Problemformulering - s. 4
Uddannelse - s. 5
Videreuddannelse - s. 6
Løn - s. 7
At være læge - s. 8
Læger uden grænser - s. 9
Konklusion - s. 11
Kildeliste - s. 12
Uddannelsesplan - Bilag

Uddrag

Indledning

Uddannelse er en vigtig ting i vores samfund. Uddannelse giver bedre job, højere løn og status. Uddannelse er et vigtigt skridt på vejen til en god og sikker fremtid. Vi behøver alle en udannelse, for at få et godt job. Det er forskelligt hvilken uddannelse vi vælger. Nogen vælger en kort uddannelse, men så er jobmulighederne begrænset. Vi har lige haft økonomisk krise i Danmark, og mange er blevet fyret. Dem med ufaglært arbejde, og en kort uddannelse, har svært ved at finde nye jobs. Faglærte folk med en lang uddannelse, har flere muligheder.

Uddannelse er en svær ting. En lang uddannelse stiller store krav. Man skal vælge hvordan man vil prioritere sit liv. Fritid frem for uddannelse? Eller uddannelse frem for fritid? Man skal træffe mange svære valg. Man skal vælge den rigtige uddannelse. En udannelse der åbner de jobmuligheder, man har brug for. Man skal vælge en uddannelse, som man finder interessant og spændende. En uddannelse der baner vejen, for den karriere man godt vil have.

I denne opgave har jeg valgt at skrive om lægeuddannelsen. Jeg har valgt lægeuddannelsen, fordi jeg synes lægers arbejde virke meget spændende. Lægeuddannelsen er en lang og hård uddannelse, som kræver meget. Hvis man vil være læge, skal man virkelig brænde for det. Man skal have gode karakterer, meget viden og en lang uddannelse.

Jeg vil i denne opgave forsøge at give læseren og mig selv, et indblik i, hvordan det er at være læge.

Uddannelse

For at blive læge, skal man læse medicin. Man kan læse medicin på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Århus Universitet, og Aalborg Universitet. Studiet tager 6 år, og består af flere forskellige dele. Der er næsten de samme optagelseskrav, på alle universiteterne.
Københavns Universitet
Medicinstudiet op KU er opdelt i fire dele:
• Del 1: basale medicinske fag (1-2 semester = 1 år)
• Del 2: integrere organkursus (3-5 semester = 1 ½ år)
• Del 3: grunduddannelse i medicin og kirurgi (6-9 semester = 3 ½ år)... Køb adgang for at læse mere

OSO om Læge

[14]
Bedømmelser
 • 14-12-2016
  Det er godt at man kan få noget inspiration her. Det bedste inspiration er nok at kunne se hvordan opgaven skal se ud.
 • 08-01-2013
  Bedømt af Efterskoleelev i 9. klasse
  indledningen gav mig god inspiration. Udover gav afsnittet med løn god mening med også at undersøge jobmuligheder i udlandet.
 • 28-10-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 10. klasse
  Uhadadadadadadaadadadad
 • 01-12-2014
  Bedømt af Efterskoleelev i 10. klasse
  den er 3 år gammel (Y)