Projektopgave om global opvarmning og drivhuseffekten

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 12
 • 18
 • 4305
 • PDF

Projektopgave om global opvarmning og drivhuseffekten

Projektopgaven om global opvarmning og drivhuseffekten, Al Gore, Bjørn Lomborg samt klimatopmødet i København.

Overemnet var "Modsætninger".

Problemformulering
Hvad er menneske skabte klimaforandringer egentlig, hvilke konsekvenser har de og hvilke mulige løsnings forslag kommer til debat?
Hvilke modsætninger er der mellem AL Gore og Bjørn Lomborgs forslag til løsningen af jordens problemer?

Indhold

3. Indledning og problemformulering
4. CO2
5. Drivhuseffekten
- Er drivhuseffekten et problem?
- Er det vores skyld?
7. Ekstreme vejrforhold

8. Jordens skæbne
- Vandstigninger
- Konsekvenser for ændringer i klimaet
- Kvote
- Hvad kan vi gøre
12. Grønland
13. Kina
14. Afrika
15. Bjørn Lomborg
17. Al Gore
18. Konklusion
19. Litteraturliste
20. Logbog

Uddrag

Indledning
Verdens opmærksomhed er i disse dage rettet mod det store klima-topmøde i København. Her diskuteres de globale klimaforandringer. Alle er efterhånden enige om, at en del af disse klima-forandringer er menneskeskabte, men der er store modsætninger mellem de forskellige løsningsforslag. Denne debat drejer sig om vores og vores efterkommeres fremtid, så derfor er vi interesserede i at opnå større viden om emnet.
Vi vil i denne opgave først redegøre for, hvorfor de forskellige klimaforandringer opstår og hvilke konsekvenser de medfører. Dernæst vil vi fremføre synspunkter fra to forskellige debattører i klima debatten. Det drejer sig om Al Gore og Bjørn Lomborg, som tilsyneladende har to forskellige holdninger til, hvilken måde den globale opvarmning skal løses på.

CO2
I ugerne op til klimamødet i København, hørte man rigtig meget om vores forbrug af CO2. Politikernes mål er at finde en måde, vi kan nedsætte vores CO2 udledning på, sådan det påvirker vores dagligdag mindst muligt.
CO2 er en luftart. Vi udleder CO2, når vi producerer varme, el og når vi bruger benzin og diesel i vores biler. Vi bidrager også til CO2-udledningen, når vi køber mad og andre produkter, som det har krævet energi at fremstille.
For hvert åndedræt du tager, består 380 af 1.000.000 molekyler af kuldioxid. Det er 100 mere end for 400 år siden. Forskere mener, at denne mængde vokser med 2 molekyler hvert år.
En del af den CO2, der dannes på jorden, optages af jordens planter, der bruger CO2'en, når de vokser. Vi mennesker ødelægger balancen gennem vores udledning af CO2. Derfor ophobes CO2 i atmosfæren og giver en øget drivhuseffekt. Der er mange åbenlyse tegn på, at vores udledning af CO2 langt overstiger, hvad naturens kredsløb kan klare. Det er et stort problem, fordi det kunstigt øger drivhuseffekten og dermed har en stor betydning for verdens klima. F.eks. fører mere CO2 til højere temperaturer, som igen fører til, at mere vand fordamper fra verdenshavene... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om global opvarmning og drivhuseffekten

[3]
Bedømmelser
 • 18-05-2011
  god opgave der kommer vidt omkring og forklarer godt. Jeg fik brugt den rigtig meget.Den gav en masse god inspiration. Jeg syntes ikke at der umiddelbart mangler noget i opgaven, den er rigtig god.
 • 07-02-2017
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Super god opgave og kan godt anbefales
 • 24-11-2015
  super god opgave!!!!!