OSO om nanoteknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om nanoteknologi

OSO som undersøger uddannelsen nanoteknologi og beskriver uddannelsens forløb, arbejdsmuligheder, samt hvilke resultater videnskaben har opnået.

Problemformulering

Navn:
Elev nr.:

Mit Uddannelsesvalg: Nanoteknologi (Nanoteknolog).

Jeg vil gerne undersøge følgende områder:

1. Hvad er Nanoteknologi?
2. Hvad går uddannelsen ud på?
3. Erhvervsmulighederne (på nationalt og internationalt niveau).
4. Anveldelser af Nanoteknologien i dag og i fremtiden (beskæftigelsesmuligheder).

Mine arbejdsmetoder for at opnå kildefundamenter til den skriftlige aflevering:
1. Besøg på Københavns Naturvidenskabeligefakultet og Nanoscience Center for at opsøge information vedrørende karrieren.
2. Videooptagelse af forløbet, dvs., jeg producerer en film.
3. Interview med en elev fra Nanoteknologi studiet på Københavns Universitet.
4. Brug af Frederiksberg Biblioteks naturvidenskabsafdeling.
5. Internetbesøg på København´s Universitet hjemmeside, Sussex University's internet side, m.fl

Mit udkast til problemformuleringen:
Til min opgave om Nanoteknologi spørger jeg mig om følgende:

• Hvad er Nano skalaen, dens betydning- og størrelse?
• Hvilke krav er der for at blive optaget på studiet?
• Hvad går uddannelsen ud på?
• Hvilke specialer kan man fokuserer sig på?
• Hvilke jobmuligheder er der i Danmark, hvor kan jeg arbejde og hvor stor interresse har den offentlige sektor i at investerer i Nanoteknologien?
• Hvor kan jeg arbejde i udlandet?
• Hvor meget kan man tjene som en uddannet nanoteknolog?
• Hvilke firmaer har i dag, en interresse i at bruge Nanoteknologi?
• Hvad kan der udvikles i dag som produkt af en nanoteknologisk forskning?
• Hvad kan man udvikle i en nær fremtid?
• Hvilken fremtid har man som Nanoteknolog?

Indhold

2. Problemformulering 2
3. Besvarelse 3
3.1 Hvad er nano? 3
3.2 Uddannelse 5
3.3 Erhvervsmuligheder 6
3.4 Udvikling 9
4. Sammenfatning og konklusion 12
5. Kildeangivelse 14
6. Bilag 17

Uddrag

3. Besvarelse

3.1 Hvad er nano?
Menneskeheden har altid vist en interresse for det naturvidenskabelige fundament. Igennem tidens forløb er der fremkommet et forhold mellem de klassiske videnskabsgrene: fysik, kemi og biologi. Dette har ført til et behov for at dele kundskaberne, og herigennem er nanoteknologien opstået, fordi den kombinerer fysikernes viden, med biologers og kemikernes, for at skride grænser som før var umulige at overskride.
Nanoteknologien har sine rødder i slutningen af det 20. århundredes teknologiske fremskridt. I dag kan vi se en fysisk repræsentation, af hvad teoretikerne fra forrige århundrede drømte om. Nano er et præfiks (noget som står før et ord, og derved ændrer dets betydning) der
kommer fra ordet ”nanos”, der betyder dværg på Græsk. Ordet giver os en idé om de størrelsesforhold der anvendes i nanoteknologi.
Alt i verden består af små partikler, som vi kalder for atomer. Udfordringen for nanoteknologi er at arbejde med disse atomer, noget som har været umuligt at gennemføre før i dag. Man kalder faget for nanoteknologi, fordi det kun beskæftiger sig med elementer på en nanostørrelse, som går fra 0.1 til 100 nanometer, hvoraf én nanometer er på størrelse med et atom. En sammenligning af denne utrolig lille måleenhed og vores dagligdag kunne formuleres som: ”Elementerne der indgår i en nanoprocess, er en milliardtedel mindre end én meter”. 1
Arbejdet med hvert evig eneste atom - kernen i alle nanoteknologiske processer - har været muligt takket være udviklingen af nye, og meget kraftige mikroskoper, som kaldes for Scanning Tunneling Mikroskoper (STMer), Atomic Force Mikroskoper (AFMer) og Scanning Probe Mikroskoper (SPMer). Heinrich Rohrer og Gerd Binnig, to forskere fra IBM Research... Køb adgang for at læse mere

OSO om nanoteknologi

[4]
Bedømmelser
 • 17-03-2011
  Rigtig flot skrevet/lavet har tænkt mig og læse din igennem og lave brug den som skabelon til min egen :) ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 • 06-01-2007
  Jeg har aldrig set noget ligende???? det her er nok den mest enestående opgave jeg nogensinde har set. Jeg synes 13 næsten er for lavet
 • 14-12-2008
  Fin opgave ;) .. tak .
 • 16-12-2007
  super du