Projektopgave om nazismens ideologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FSA
 • 11
 • 21
 • 6748
 • PDF

Projektopgave om nazismens ideologi

Min projektopgave fra 9. klasse.

Projektets overemne var "Mennesket på godt og ondt", hvor jeg sammen med 2 kammerater valgte at fordybe mig i nazismen.

Problemformulering
• Det er (og har i lang tid været) et stort problem for mange mennesker i den Vestlige Verden, at en menneskeforetagende, diktatorisk ideologi som nazisme, kan få os mennesker til indædt at hade hinanden, pga. vores udseende og kulturelle baggrund og historie!

• Hvad er ideologi? – Hvornår kan den blive et problem?
• Hvad er nazismens ideologi?
• Hvem fandt på det?
• Hvorfor opstod den?
• Hvordan har nazisme nogensinde kunnet
eksistere og fungere i praksis?
• Hvor har den historisk set fundet sted i praksis?
• Hvilke konsekvenser har nazismen haft?
• Findes nazismen i dag? – Hvor?

Indhold

Problemformulering Side: 2
Indledning Side: 3
Hvad er en ideologi?
Hvornår kan den blive et problem? Side: 4
Hvad er Nazismens ideologi?
Hvem fandt på den? Side: 4-6
Adolf Hitler?
Hvem var han? Side: 6-7
Hitler bliver soldat Side: 8
Hitler bliver politiker Side: 8-9
Nazismens udvikling i Tyskland
Første verdenskrig Side: 9
Tiden mellem første og anden verdenskrig Side: 10-12
Nazisterne ved magten
Hvordan ændrede de samfundet? Side: 13-14
Syndebukke Side: 15
2. Verdenskrig
Jøderne forfølges Side: 16
Koncentrationslejrer Side: 16
Fangerne hjalp til Side: 16
Det var det Side: 17
Nazismens konsekvenser
Nazismens konsekvenser for verdenen Side: 17-18
Findes nazismen i dag? – Hvor?
DNSB, nazisterne i Danmark Side: 18-19
DNSBs principper Side: 19-20
Forskellen på nazister og nynazister Side. 20
Nazisterne og deres had Side: 20
Konklusion Side: 21
Kilder Side: 22

Uddrag

Indledning

Det sker ofte, at TV og andre medier bringer noget om nazisme. Om danske nazister eller om danske anti-nazister, om nazister i andre europæiske lande eller om nazister i USA, om nynazister, der igen marcherer, eller om gamle nazister, der aldrig blev straffet, om nazitegn eller nazivold, om nazifabrikker eller naziguldet. Om de tyske nazisters millioner af ofre eller om modstandskampen. Nazister dukker op I nyheder og på film.

Nu et halvt århundrede efter Adolf Hitlers død lever nazismen stadig. Men hvad er nazismen egent-lig?
I følge nazismen er staten vigtigere end mennesket. Staten skal ikke beskytte sine borgere; de skal i stedet ofre sig for staten.
I følge nazismen har mennesker vidt forskellige rettigheder. Det afgørende er, hvilken race et menneske tilhører. For nazisterne gælder den stærkes ret.
I følge nazismen findes der befolkningsgrupper, som er skyld I samfundets elendighed. Udryd-delsen af disse grupper er en forudsætning for nazisternes nye verden.
Derfor er det ifølge nazismen utænkeligt, at alle mennesker er født frie og ligeværdige. Det er utænkeligt, at de har ukrænkelige menneskerettigheder, som staten skal beskytte.

Naztionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), Hitlers nationalsocialistiske, tyske ar-bejderparti, hævdede, at visse tyske borgere ikke hørte med til det tyske folkefællesskab, og derfor skulle de forfølges. Nogle af disse tyskere forsøgte at flygte til Danmark. Men allerede inden ty-skerne havde besat Danmark den 9. april 1940, afviste den danske regering tyske flygtninge. Dan-mark fik således et medansvar for, at tyske beboere blev forfulgt og dræbt, fordi de blev afvist, da de endnu kunne have reddet livet. – Det er et medansvar, vi stadig skal lære af!

Hvad er en ideologi?
– Hvornår kan den blive et problem?

En ideologi er et sæt af mere eller mindre systematiske ideer om hvordan verden er, og hvorfor den må være som den er. Eksempelvis er socialisme (kommunisme), liberalisme og konservatisme (na-zisme) tre klassiske ideologier, der alle opstod i løbet af 1700- og 1800-tallet, for til sidst at danne grundlag for 1800-tallets demokratiske partier og politiske systemer, som siden hen blomstrede i løbet af det 20. århundrede. Ideologi er en overordnet idé om, hvordan forskellige samfundsproble-mer skal løses, og hvordan samfundet skal opbygges.
Ordet ideologi er et begreb, som dækker over opfattelse af ideer, forståelse, meninger og ikke mindst værdier. En ideologi kan have sit udspring i erfaring, et lands sociale situation eller i filoso-fiske tanker. En ideologi bliver et stridspunkt, når den, i stedet for at være demokratisk, bliver totali-tær... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om nazismens ideologi

[10]
Bedømmelser
 • 30-11-2010
  Godt og grudnigt beskrevet. kommer næsten rundt om alt fra ideologi, hitlers historie, hitlers mål og krigen :)
 • 05-10-2011
  den beskriver bare nazismens problemstillinger super godt. rigtig dejlig opgave. lækkert
 • 17-11-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 8. klasse
  Rigtig god projektopgave. Er rigtig brugbar
 • 06-06-2012
  ganske udemærket opgave, og en god inspiration