Noter til Biologi - Økologi, fødekæder, spalteåbning og mere

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • Ingen givet
  • 6
  • 1346
  • PDF

Noter til Biologi - Økologi, fødekæder, spalteåbning og mere

Noterne beskriver overordnet emnet biologi og er taget i løbet af undervisningen.

Lærers kommentar

Der mangler ikke rigtigt noget

Elevens kommentar

Man kan selvfølgelig altid putte noget mere på, men det burde være mere end nok.

Indhold

Nedbrydning og nedbrydning uden ilt
Økologi
Fødekæder
Spalteåbning
Hvad skal planten bruge fotosynteseprodukterne til?
Planteæderen
Rovdyr
Energioverførsel
Økosystem
Lektiespørgsmål til økologi
Konkurrence
Hvad sker der hvis to arter er meget ens?
Kredsløb
Eutrofiering
Overgødning
Bæredygtig udvikling
Jordens atmosfære

Uddrag

Fødekæder viser næringsrelationerne mellem organismer.
Fødekæder begynder altid med en producent – som regel planter
Planter er i stand til at udnytte sollyset til at danne kulhydrater.
Fotosyntesen: er omdannelsen af uorganisk stof vha. sollys til organisk stof.
Planter er i stand til at udnytte sollyset til at danne kulhydrater... Køb adgang for at læse mere

Noter til Biologi - Økologi, fødekæder, spalteåbning og mere

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.