Noter og forsøg til Syrer og Baser - Fysik/Kemi FSA

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Fysik/kemi FSA
  • Ingen givet
  • 9
  • 1608
  • PDF

Noter og forsøg til Syrer og Baser - Fysik/Kemi FSA

Opgaven giver en kort oversigt over en række forsøg inden for emnet "syrer og baser". Hvert forsøg er inddelt i en "opskrift" (materialeliste og fremgangsmåde) og et afsnit om "forsøget", hvor der er skrevet observationer og små konklusioner.

Lærers kommentar

"Super flot. Der er ikke mange noter, men det bestemmer man jo selv, alt efter hvad man har det bedst med."

Elevens kommentar

For nogen ville flere noter nok være godt.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Fine noter, der især kan bruges til at skabe et overblik over de mulige forsøg til FSA

Indhold

Ionvandringen
Fremstilling af HCl gas
Fremstilling af HCl
Elektrolyse
Neutralisation
Titrering med phenolphtalein
Begreber og definitioner

Uddrag

Elektrolyse:

Opskrift
Hvad du skal bruge:
Strømforsyning (jævnstrøm)
HCl
Elektrolyseapparat
2 reagensglas
Åben ild
Ledninger
Forbind elektrolyseapparatet med strømforsyningen, hæld HCl op i apparatet og fyld de to reagensglas med HCl og stil dem omvendt ned i elektrolyseapparatet, over de to poler.
Tænd for strømforsyningen og sæt den på ca. 20V=.

Forsøget
Reagensglasset som er ved - polen, bliver hurtigere fyldt end det ved + polen.
Ved hhv. puf og lugte prøven testede vi de gasser som var blevet dannet.
Glasset ved - polen viste sig at være H+ da det brændte ved åben ild (pufprøven)
Glasset ved + polen viste sig at være Cl- da det lugtede af svømmehal (lugteprøven)
Grunden til at H+ blev fundet ved - polen er fordi at H+ bliver tiltrukket af - polen, og vice versa med Cl-... Køb adgang for at læse mere

Noter og forsøg til Syrer og Baser - Fysik/Kemi FSA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.