OSO om pædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om pædagog

OSO som undersøger pædagoguddannelsen og adgangskravene (herunder en gymnasial ungdomsuddannelse). Den fokuserer på autisme og giver bl.a. et historisk perspektiv og redegør for, hvad man kan gøre for at hjælpe ramte børn i hverdagen.

Problemformulering

Overemne: Pædagog Delemne: Børn med autisme


Arbejdsområder

• Jeg vil arbejde med områder omkring, hvilke pasningsmuligheder der er for børn med autisme.

• Jeg vil ind og se på, om meningen om diagnosen autisme har ændret sig.

• Så vil jeg også ind og arbejde med, hvad autisme egentlig er.

• Og så vil jeg undersøge den historiske udvikling på området.


Problemstillingsspørgsmål

• Hvordan bliver man pædagog?

• Kræver det en speciel uddannelse at arbejde med autister?

• Kræver det noget specielt af en, at arbejde med autister?

• Er der god hjælp og støtte til familier med børn som har autisme?

Indhold

Side 2 Problemformulering
- Overemne
- Delemne
- Arbejdsområder
- Problemstillingsspørgsmål

Side 3 Vejen til studentereksamen (stx)

Side 4 Fakta omkring studentereksamen (stx)
- Grundforløb
- Studieretningsforløb

Side 5 Fakta omkring pædagoguddannelsen
- Pædagoguddannelsens fag
- Omkring optagelsen til pædagoguddannelsen

Side 6 Hvorfor emnet med autisme?

Side 6 Hvad er autisme?
- De tre former for autisme

Side 8 Beskrivelse af Asperger syndromet
- Kendte personer med AS
- Skema over personer med AS´s adfærd

Side 10 Beskrivelse af infantil autisme
- Wings triade

Side 12 Autismens historie

Side 13 Hjælpemidler i hverdagen

- Piktogrammer og symbol kort
- PECS

Side 14 Interview med

Side 16 Konklusion

Side 17 Kildefortegnelse

Uddrag

Vejen til studentereksamen (stx)

Jeg er en pige på 16 år, som interesserer sig meget for børn med særlige vanskeligheder. I denne opgave har jeg valgt, at stille skarpt på handikappet autisme, helt præcist børn med autisme. For at kunne komme til at arbejde med børn som har en eller anden form for autisme, skal man være pæ-dagog eller lignende. Derfor skal jeg i denne opgave undersøge uddannelses muligheder, hvis man vil være pædagog.
Til at starte med ville jeg have skrevet om psykolog uddannelsen, og så have gået ind på mit em-ne omkring børn med autisme den vej. Jeg fandt dog ud af, at det var i selve dagligdagen jeg ville beskæftige mig med børn, som har en form for autisme, og derfor valgte jeg at skrive om at blive pædagog. For en psykolog arbejder jo ikke med autister hver dag, så dér lå en betydelig forskel for mig i beslutningen om, hvilken vej jeg ville gå.
Men som sagt vil jeg have en pædagoguddannelse. For at kunne få en pædagog uddannelse skal jeg have gennemført min 10. klasse, og derefter skal jeg have min studentereksamen (stx) på gym-nasiet. Jeg kunne vælge at gå andre veje for at komme på pædagog seminariet, men jeg har altid vidst at jeg ville på gymnasiet, så det er den vej omkring jeg vil beskrive her. Jeg vil andetsteds i denne opgave, enten som et produkt eller her i rapporten beskrive nogle af de andre muligheder for, hvilke andre veje man kan komme på pædagogseminariet. Jeg går nu i 10. klasse, og når dette skoleår er omme, vil jeg på gymnasiet. Gymnasiet kan være et springbræt til pædagogseminariet for mig. Derfor er det en god idé at tage en studentereksamen (stx).
For at blive optaget på studentereksamen (stx) skal man følge undervisningen i matematik, dansk og engelsk, og man skal også have aflagt prøve i dansk, matematik og engelsk. Dette er gæl-dende uanset om du har været til prøve i 9. klasse. For at blive optaget på et gymnasium skal du have ansøgt inden d. 15. marts i det år du vil starte. Hvis man ikke har opfyldt alle disse krav , skal lederen på den skole man går på inden gymnasiet, afgøre om du er egnet til at tage nogle optagel-sesprøver. Men da jeg synes, at mine karakterer ser ret fornuftige ud efter både 9. – og 10. klasse, er jeg sikker på, at jeg ikke skal indstilles til optagelsesprøver... Køb adgang for at læse mere

OSO om pædagog

[10]
Bedømmelser
 • 17-12-2012
  Bedømt af Folkeskoleelev i 10. klasse
  God opgave:-) jeg har dog et spørgsmål.. Jeg har oso nu, og efter at have kigget på hvor lange opgaverne er her inde, har jeg selv skrevet 15 sider.. Jeg skal aflevete imorgen, og har her til aften fået at vide at jeg kun skal lave 3 sider til aflevering.. Er det her synopsen/til aflevering eller er det hvad du selv fremæagde?:-)
 • 23-01-2014
  -Rigtig god opgave. -Flot formuleret. -Spændende emne valg. :)
 • 26-11-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 10. klasse
  Ikke det jeg skulle bruge. Men god opgave.
 • 01-12-2014
  Bedømt af Efterskoleelev i 10. klasse
  Fin og gennemtænkt opgave