OSO om præst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om præst

OSO som undersøger teologistudiet og fortæller om strukturen af uddannelsen.

Herudover indeholder den også et interview med en præst og en plan for elevens egen uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i en STX eksamen i græsk og latin.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Fin opgave. Der må gerne stå mere om arbejdsmulighederne efter endt uddannelse, og et interview bør ses som en bonus og ikke en central del af opgaven - det er eleven selv, der skal besvare problemstillingen og ikke præsten, som bliver interviewet.

Indhold

Opgavebeskrivelse
Indledning
STX
Kolding gymnasium/studieretning – Græsk og Latin
Hvad er teologi?
Studiets opbygning
Adgangskrav
Statistikker
Interview
Digt
Evaluering
Konklusion
Ugeplan og dagbog
Kilder

Uddrag

Personlig motivering og relation til uddannelsesplan: Grunden til jeg har valgt STX, er at da jeg var i brobygning, fik jeg bekræftet, at det var det, der sagde mig mest, ikke så meget miljøet, men fagene. Fagene man kan have på STX/Kolding gymnasium er de mest hensigtsmæssige, i forhold til jeg vil læse teologi efter.

Indholdet skal handle om: Indholdet skal primært handle om linjeretningen Græsk og Latin, men også hvordan det er at gå på gymnasiet, hvilke krav der bliver stillet, miljøet og faciliteterne. Men også teologistudiet, om miljøet der, faciliteter, adgangskrav, fakta om bachelor og kandidatuddannelsen.

Opgaveformulering: Jeg tager udgangspunkt i retningslinje Græsk og Latin, som er utrolig hensigtsmæssig, da jeg skal læse teologi efter. Jeg vil også komme ind på teolo-gistudiet, krav, varighed mm.

Arbejdsform: (Interview, statistisk materiale, videofilm, læse bøger, anvende Internettet m.m.): Jeg benytter mig af interview, læse bøger, anvende internettet, og hvis jeg kan finde nogle statistikker, vil jeg også benytte mig af det.

Min hensigt med opgaven: Min hensigt med opgaven er at få en indsigt i det at gå på gymnasiet og med hensyn til teologistudiet få en bred viden om det at læse teologi, hvordan selve forløbet foregår, og hvad man bliver undervist i.

Produkt: Rapport og et digt

Indledning

Jeg har valgt at skrive om STX – Kolding gymnasium, og så tage udgangspunkt i retningslinjen, Græsk og Latin. Det ligger lige til højrebenet at tage den linje, da man jo alligevel skal have Græsk og Latin på Teologistudiet, så kan man ligeså godt vælge det med i sin uddannelse, og få et forspring til når man starter på teologistudiet. Udover en kort beskrivelse af STX, vil jeg skrive om teologistudiet, som er det jeg har lagt vægt på i min opgave.

I 9. Klasse var jeg meget i tvivl om, hvorvidt jeg skulle vælge STX eller HHX, da de fleste fra min vennekreds vælger HHX, og jeg ikke rigtig har haft kendskab til, hvor forskellige de to udannelser egentlig er. Men da jeg i 10. Klasse var i brobygning på både ibc og Kolding gymnasium, blev jeg hur-tigt afklaret med det problem. Fagene på HHX siger mig slet ikke noget, så mit valg faldt på gymnasiet. Fagene på gymnasiet er også mere hensigtsmæssige i min situation, da jeg vil læse teologi. Men samti-dig vil jeg sige personerne og miljøet på ibc, finder jeg meget mere tiltalende.

Derudover vil jeg skrive om teologistudiet, og det at læse teologi. Da jeg ikke ved endnu, om jeg vil læse i Århus eller København, har jeg ikke valgt at ligge vægt på et bestemt studie, men teologiuddan-nelsen generelt. Når man er i min alder, og så vælger at læse teologi, så kan man ikke undgå at få en masse fordomme, fordi det ligesom primært er personer der vil være præster som søger ind, men... Køb adgang for at læse mere

OSO om præst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Andre brugere, der har downloadet OSO om præst, har også downloadet