OSO om militær (Jægersoldat)

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om militær (Jægersoldat)

OSO som undersøger den militære uddannelse til jægersoldat og redegør for de strenge fysiske og mentale krav, som er forbundet med uddannelsen. Den kommer også ind på jobbets effekt på ens sociale liv og mulighed for at stifte familie.

Lærers kommentar

Gennemtænkt, udemærket opgave.
Over gennemsnittet og velovervejet.
Dog plads til evt. interview med jæger.

Elevens kommentar

Jeg ville sørge for at finde en fra det virkelige liv og interviewe ham/hende om deres erfaringer.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Fin opgave. Der mangler en problemformulering og konklusionen skal ikke indeholde underoverskrifter.

Indhold

Indledning 3
Uddannelsen 3
Adgangskrav 3
Økonomi 4
Uddannelsesforløbet 4
Efter uddannelse 5
Psykologisk effekt: 5
Påvirkning mentalt 5
I det civile 6
Livet som Jægersoldat: 7
Forventninger 7
Udstationering 8
I Krig 9
Familie 10
Konklusion 10
Hvad har jeg fået ud af opgaven? 10
Har det ændret mit syn på uddannelsen? 10
Kilder: 11

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive om uddannelsen til Jægersoldat i Hæren. Jeg elsker at være aktiv, jeg har været i praktik hos flyvevåbnet Ålborg og kan personligt godt lide forsvaret, og har stor respekt for det. Jeg har valgt dette emne da det vækker stor interesse hos mig og at jeg ser det som en frem-tidsmulighed. For mig er det yderst inspirerende og motiverende hvad en soldat af den kaliber gennemgår, og at under ekstremt pres stadigvæk kan levere resultater udover det sædvanlige. Du har ét enkelt mål, og det er at gennemføre den opgave du bliver stillet, og at du gennemfører den med perfektion til det yderste.
Under mit arbejde vil jeg komme ind på nogle forskellige psykiske aspekter i jobbet som jægersol-dat. Fx den mentale tilstand i/udenfor aktiv tjeneste, de familiære forhold og hvilke andre mulig-heder jobbet kan føre med sig.

Uddannelsen:
Det at være jægersoldat er noget helt specielt. Det er et arbejde ud over det sædvanlige og kræver utrolig stor kompetence, ihærdighed, udholdenhed og mod. For at blive ”jæger” skal man igennem en lang og meget krævende uddannelse. Den består af en lang række forberedende kurser og lægeundersøgelser før de vurderer om du kan erklæres egnet til jobbet. Før du overhovedet kan søge ind til uddannelsen skal du først have gennemgået andre krævende uddannelser. Du skal for det første have aftjent din værnepligt som består af et 4 måneders forløb som alle danske mænd skal. Derefter skal du have taget minimum en mellemlang lederuddannelse indenfor forsvaret, dvs. at du skal mindst have graden sergent.
Adgangskrav: For at kunne blive optaget på uddannelsen til Jægerkorpset skal du for det før-ste have en gymnasial eksamen (hg, hhx, htx, stx, hf o. lign.). Derefter skal du have som minimum sergent uddannelsen der består af militær grundtræning og lederskab. Du lærer former for pæda-gogik da du skal kunne sætte dig ind i folks tanker. Du lærer om ledelse da det er en del af jobbet... Køb adgang for at læse mere

OSO om militær (Jægersoldat)

[5]
Bedømmelser
 • 07-02-2011
  Opgaven, er som smurt, der er alt i. lige hvad man skal bruge. Det med jobbet var rigtig godt. der er lidt stavefejl, og så skal der være flere kilder.
 • 05-01-2011
  Den er flot lavet. Og det står rigtigt godt. Der mangler måske en interview, men det er det mindste!
 • 10-12-2012
  Bedømt af Efterskoleelev i 10. klasse
  Super opg. kan med lethed bruges
 • 12-12-2010
  Fin og gennemtænkt opgave, kan klart bruges.

Andre brugere, der har downloadet OSO om militær (Jægersoldat), har også downloadet