OSO om socialpædagoguddannelsen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om socialpædagoguddannelsen

OSO som undersøger socialpædagoguddannelsen, som er en specialisering af pædagoguddannelsen. Eleven fortæller bl.a. om lønforhold, uddannelsens opbygning og om de personlige krav til en socialpædagog.

Problemformulering
Jeg vil gerne undersøge, hvordan uddannelsen til og jobbet som socialpædagog foregår, og om det daglige arbejde som socialpædagog svarer til mine forestillinger om jobbet. Dertil vil jeg også gerne undersøge hvordan / om arbejdet kan påvirke én personligt, og hvordan socialpædagogerne opret-holder en professionel distance til de personer, de arbejder med.

Lærers kommentar

Opgaven behandler meget flot de problemstillinger, man møder i forbindelse med arbejdet som socialpædagog. Hun arbejder med emnet på et meget højt fagligt niveau, og har stor forståelse for de professionelle problemstillinger erhvervet arbejder med. Hun giver udtryk for stor selvstændighed og engagement for emnet.

Indhold

Indledning – hvorfor socialpædagog? s. 2
Problemformulering s. 2
Uddannelsen til socialpædagog s. 3
• Adgangskrav for optagelse s. 3
• Uddannelsessteder s. 3
• Uddannelsens opbyggelse s. 4
• Fag og undervisning s. 4
• Praktik – får man SU eller løn? s. 5
• Videreuddannelse og fremtidsmuligheder – et bredt arbejdsfelt s. 5

Jobbet som socialpædagog s. 6
• Hvad er en socialpædagog? s. 6
• Er det, som jeg har forestillet mig? s. 6
• Hvad kræver jobbet af én selv? s. 7
• Løn – er den for lav? s. 7
• Det daglige arbejde på et opholdssted s. 8
• Den professionelle distance s. 8

Konklusion s. 9
Kildeliste s. 10
Interview Bilag s. 1 - 4

Uddrag

Indledning – Hvorfor socialpædagog?
I dag findes der helt ekstremt mange valgmuligheder med hensyn til arbejde og uddannelse. Jeg har aldrig rigtgt vidst, hvad jeg ville være, når jeg blev stor, men jeg har altid vidst, at jeg gerne ville hjælpe mennesker og dyr, lige fra jeg var helt lille. Jeg har både haft en drøm om at blive sygeple-jerske, veterinærsygeplejerske og dyrelæge. Men i sidste ende gik det op for mig, at jeg skulle ar-bejde med mennesker. Mennesker, som jeg ville kunne hjælpe med at komme på rette spor; et ar-bejde, hvor jeg ville kunne gøre en forskel. Som pædagog har man mulighed for at udrette de ting.

Men er det for krævende? Er det muligt at opretholde en professionel distance til de personer, man arbejder med? Og hvad med lønnen? I denne opgave har jeg valgt at skrive om pædagoguddannel-sen, fordi jeg gerne vil skabe mig et bedre overblik over, hvordan uddannelse er, og på hvilken måde den er opbygget. Dertil vil jeg også fortælle om selve jobbet som socialpædagog, hvad man skal være i stand til og hvilke forskellige opgaver, oplevelser og udfordringer, man kan komme ud for. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i at arbejde på et opholdssted for anbragte børn og unge, og jeg vil fortælle om hverdagen på opholdsstedet PKC (Pædagogisk Kompetence Center), hvor jeg har været så heldig at få et interview med den daglige leder.

Uddannelsen til socialpædagog
I dette afsnit, vil jeg fortælle om selve uddannelsen til socialpædagog – altså hvordan jeg kommer fra 10. klasse til at være en uddannet socialpædagog med arbejde. Hvordan er uddannelsen egentlig opbygget?
Pædagoguddannelsen er socialpædagogernes grunduddannelse. Uddannelsen er en gymnasial ud-dannelse, så det passer godt til mine forestillinger om at komme på gymnasium efter 10. klasse og få min studentereksamen. Pædagoguddannelsen tager 3½ år, og uddannelsestypen kaldes en profes-sionsbacheloruddannelse.

Adgangskrav for optagelse
For at kunne søge ind og blive optaget på et uddannelsessted, skal man opfylde nogle adgangskrav. Ét af nedenstående adgangskrav, skal man kunne opfylde:
- Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), hø-jere teknisk eksamen (htx), eux eller gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF).
- Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med fagene dansk C og naturfag C samt engelsk D.
- Pædagogisk assistentuddannelse med fagene dansk C og samfundsfag C samt engelsk E.
- Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valg¬frit fag på C-niveau. Fagene skal tages som enkeltfag, der afsluttes med eksamen, lige som de hver især skal være bestået.
- Kvalifikationer, der efter en realkompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte ad-gangs¬krav.

Uddannelsessteder
Man kan tage pædagog uddannelsen over hele Danmark. De steder, uddannelsen foregår i er Ballerup, Bornholm, Esbjerg, Frederiksberg, Horsens, Gentofte, Hillerød, Hjørring, Holstebro,... Køb adgang for at læse mere

OSO om socialpædagoguddannelsen

[2]
Bedømmelser
  • 04-05-2015
    Super opgave fik meget inspiration! Den er også meget let læslig
  • 05-11-2012
    Bedømt af Folkeskoleelev i 10. klasse
    super flot opgave.....

Andre brugere, der har downloadet OSO om socialpædagoguddannelsen, har også downloadet