OSO om psykolog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om psykolog

OSO som beskriver psykologiuddannelsen og er delt i to. Første del undersøger psykologiområdet og spørger bl.a. hvorfor flere unge vælger at gå til psykolog og undersøger den kognitive terapi. Anden del fokuserer på selve uddannelsen, adgangskravene og arbejdsmuligheder og lønudsigter.

Problemformulering
Unge:
Hvorfor vælger flere og flere unge at tage til en psykolog?
Hvorfor er der psykolog på skolerne?
Hvad får unge til at droppe deres uddannelse?
Hvad er psykologiske samtaler, og hvad er en kognitiv terapi?
Hvornår vælger man at tage til en psykolog, og hvad kan en psykolog hjælpe med?

Uddannelsesplan:
Hvilken uddannelse skal man have, og og hvilke slags psykologer kan man blive?
Hvilken gennemsnits karakter skal man have, og hvad for nogen krav er der for at blive optaget?
Hvilke forskellige slags psykolog kan man være, og hvilken steder i DK kan man uddanne sig?
Hvad er Kandidat- og bacheloruddannelsen?
Hvor Arbejder en psykolog, - Karieren?
Hvad er lønnen for en psykolog?

Skolehjælpen.dk's kommentar

Fin opgave. Vær opmærksom på, at hele opgaven skal besvare problemformuleringen.

Indhold

Valg af forsidebillede
Begrundelse for emnevalg:
Problemformulering

Hvorfor vælger flere og flere unge at tage til psykolog?
Hvorfor er der psykolog på skolerne?
Hvad får unge til at droppe deres uddannelse?
Hvad er psykologiske samtaler?
Hvad er en Kognitiv terapi?
Hvornår vælger man at tage til en psykolog?
Hvad kan en psykolog hjælpe med?

Uddannelsen
Hvilke slags psykolog kan man blive
Gennemssnits karakter og Adgangskrav
Hvor kan man uddanne sig til psykolog
Kandidatuddannelsen og bacheloruddannelsen
Specialer
Hvordan arbejder en psykolog
Karrieren
Løn

Evaluering
Konklusion
Kildeangivelser
Logbog
Plan for fremlæggelsen

Uddrag

Begrundelse for emnevalg:
Grunden til jeg har valgt at skrive om psykolog uddannelsen er fordi det er noget jeg har tænkt mig at læse til efter gymnasiet, selvfølgelig intreser det mig også meget og er rigtig spændende.
Jeg har valgt uddannelsen psykolog da jeg godt kunne lide at arbejde med mennesker, og deres adfærd, tanker, følelser, handlinger og oplevelser.
Jeg havde altid gerne ville være læge eller noget lignde fordi jeg altid havde tænkt at det var så vigtigt for menneskeheden, men nu hvor jeg ved at det er lige så vigtigt at have psykologer som at have læger valgte jeg psykolog uddannelsen,
Jeg begyndte at intresere mig mest for uddannelsen, der vi startede med at have psykologi i 10 klasse, hvor vi lærte mange ting om menneskets psygiske oplevelser, tanker og følelser.
Psykolog uddannelsen fik mig og til at tænke meget over at et menneske ikke bare består af kød og blod, men hvordan et menneske har forskellige personligheder og identiteter.
I min OSO-opgave har jeg fokuseret mest på unge, og hvorfor flere og flere unge vælger at tage til en psykolog, hvor jeg flere gange har læst om at unge tager til psykolog fordi de har psygiske problemer, det fik mig specielt til at tage psykolog uddannelsen for at studere det nærmer.

Besvarelse af problemformulering:

Hvorfor vælger flere og flere unge at tage til psykolog?
At være ung i dag adskiller sig på mange måder fra det at være ung for blot 20 år siden.
Mange unge har en følelse af at skulle adskille sig fra andre unge, træde frem som noget særligt og præstere det unikke. Det i sig opleves af en del som et ganske stort pres.
Generelt kan man sige, at mange børn og unge igennem deres udvikling har været og er begavet med mange ting og i en del tilfælde med en særlig form for opmærksomhed, som har givet dem en forventning om, at livet er stort, åbent og i nogen grad krav frit.
Da de unge så bliver ældre endnu begynder de at se at kravene findes og at de faktisk er ikke så små endda. (krav til faglige præstationer og uddannelse, til udseende, til social adfærd), bliver mange unge overvældede og forskrækkede og nogle har for svært ved at finde hoved og hale i livet og i livets prioriteringer... Køb adgang for at læse mere

OSO om psykolog

[19]
Bedømmelser
 • 17-10-2013
  Bedømt af Efterskoleelev i 10. klasse
  Som en helhed er opgaven en god inspirationskilde. Man får en idé til hvad indholdet kan bestå af og hvordan selve opgaven kan bygges op. Dog er der en del stave- og sprogfejl.
 • 08-02-2011
  Jeg synes den er oplysende og fint lavet, men der er nogle sproglige fejl som forvirrer læser, men det går jo nok. God overblik. Man kan mærke der virkelig er arbejdet med det.
 • 13-12-2016
  dlfsldfksdfslkfllsædøfdalk
 • 14-11-2016
  hjn,hknjhhji hrbrbrbr hebrhebc hh e