OSO om bygningsingeniøruddannelsen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om bygningsingeniøruddannelsen

OSO fra 10. klasse som handler om bygningsingeniøruddannelsen og beskriver bl.a. de forskellige uddannelsesveje og deres adgangskrav samt jobmulighederne, lønnen og arbejdsløsheden blandt ingeniører.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Fin opgave. Der mangler et afsnit, der afslutter og opsummerer opgaven.

Indhold

Indledning
Uddannelse
Professionsbacheloruddannelserne
Diplomingeniør – arktisk teknologi
Diplom ingeniør – bygning
Bacheloruddannelsen i byggeri og anlæg
Teknisk videnskab i byggeri og anlæg
Adgangskrav
Diplomingeniør – arktisk teknologi
Diplomingeniør – bygning
Bacheloruddannelsen i byggeri og anlæg
Teknisk videnskab i byggeri og anlæg
Jobmuligheder
Arbejdspladser
Løn
En typisk arbejdsdag
OSO arbejdsproces
Uge 43-48
Uge 49
Fremlæggelse og præsentationsmetode
Kilder

Uddrag

Indledning
På de følgende sider har jeg valgt at beskrive erhvervet som bygningsingeniør, da det er jeg gerne vil være, når jeg engang er færdiguddannet. Jeg kommer bl.a. omkring uddannelse, jobmuligheder og min arbejdsproces igennem opgaven.
Jeg vil gerne uddannes som bygningsingeniør, fordi jeg mener at uddannelsen og jobbet kan give mig nogle rigtig gode muligheder for et varierende arbejdsmiljø og forskellige arbejdsopgaver.
Som færdiguddannet bygningsingeniør får jeg også nogle kompetencer, som gør mig i stand til at arbejde internationalt, og være med til at opbygge forskellige projekter rundt om i verden, som måske vil kunne gøre en forskel for andre mennesker, hvilket jeg mener, er vigtigt for mig.

Uddannelse
Uddannelsen til bygningsingeniør kan gå ad flere veje og i flere forskellige trin.
Efter gymnasiet kan man vælge at tage en professionsbacheloruddannelse inden for bygning eller inden for arktisk teknologi. På begge uddannelser uddannes man som diplomingeniør inden for enten arktisk teknologi eller byggeri. Efter uddannelsen til diplomingeniør kan man vælge at tage en kandidatuddannelse på universitet.
Det er også muligt at vælge en 3-årig bacheloruddannelse på et universitet inden for byggeri og anlæg efter gymnasiet, som så oftest efterfølges af en 2-årig kandidatuddannelse.
Gennemfører man en kandidatuddannelsen på universitetet, er man uddannet civilingeniør inden for det område, som man har valgt på studiet.
Professionsbacheloruddannelserne
I Danmark er der 2 professionsbacheloruddannelser som uddanner mennesker til diplom- bygningsingeniør. Begge uddannelser giver adgang til en kandidatuddannelse.

Diplomingeniør – arktisk teknologi varer 4 år og foregår delvist i København, men også i Sisimiut i Grønland. Uddannelsen er rettet mod byggeri, fjeldanlæg, byplanlægning, miljø eller råstofudvinding under ekstreme klimatiske forhold i arktiske områder. Udover almindelige ingeniørkompetencer bliver man ekspert i særlige arktiske forhold, som permafrost og snebelastning. Derfor giver uddannelsen mulighed for at arbejde som ekspert i arktiske egne, som Grønland, Norge, Canada, Alaska og Sibirien... Køb adgang for at læse mere

OSO om bygningsingeniøruddannelsen

[1]
Bedømmelser
  • 17-12-2011
    det er fint, nok, der står ikke så meget