OSO om flymekanikeruddannelsen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om flymekanikeruddannelsen

OSO som giver en oversigt over flymekanikeruddannelsen og beskriver uddannelsesvejen på TEC Aviation. Den kommer blandt andet ind på optagelseskravene, eksamener og problemerne med at få lærepladser og jobmuligheder. Opgaven beskriver endvidere mulighederne for videreuddannelse (bl.a. i forsvaret).

Problemformulering
I denne opgave vil jeg gerne finde ud af noget mere om flymekaniker uddannelsen, bl.a. hvordan det er at være flymekaniker – og hvad mine muligheder egentlig er for at få en læreplads?

Derudover vil jeg gerne finde mere ud af bl.a.
- Skoleforløb
- Optagelseskrav
- Eksaminer – skriftligt og værksted
- Er der muligheder for at få job som lærling, og færdig udlært?
- Opgaver på arbejdspladsen
- Praktikpladser
- Videreuddannelse i det civile og forsvaret

Skolehjælpen.dk's kommentar

Fin opgave. Eleven har selv taget grundforløbet og har derfor gode forudsætninger for at skrive opgaven.

Indhold

Begrundelse for emnevalg
Problemformulering
Skoleforløb
Optagelseskrav
Eksaminer
Jobmuligheder
Arbejdsopgaver
Praktikpladser
Vidreruddannelse i det civile
Videreuddannelse i forsvaret
Konklusion
Logbog
Kildeangivelse
Bilag

Uddrag

Begrundelse for emnevalg
Jeg har valgt emnet flymekaniker uddannelsen, da det er den uddannelse jeg brænder for. Efter 9. klasse flyttede jeg til København for at tage uddannelsen på TEC Aviation – og jeg bestod grundfor-løbet. Efterfølgende er jeg ikke kommet videre med det da der pt. ikke er mulighed for nogen læ-rerpladser pga. af finanskrisen. Jeg vil gerne med denne opgave finde ud af hvad jeg ellers har af muligheder, for videreuddannelse, og finde ud af mere om hvad en flymekanikers dagligdag går med på arbejdet både i det civile og i forsvaret.

Mit håb er at komme i forsvaret som flymekaniker, da jeg godt kan lide struktur, og jeg tror også at man i forsvaret vil blive udsat for nogle ting man ikke vil i det civile, men dette vil jeg komme nær-mere ind på i løbet af opgaven.

Hvorfor vil jeg være flymekaniker? Jeg har altid været fascineret af motor, mekanik og elektronik. Og i starten overvejede jeg automekanikeruddannelsen, men jeg synes ikke der var udfordringer nok i det. Så hørte jeg om flymekanikeruddannelsen, og bestemte mig for at give den en chance. Og lige fra første dag på skolen har jeg gået med drømmen om en dag at få mit svendebrev som flymekaniker.

Skoleforløb
Grundforløbet som flymekaniker kan kun tages på én skole i Danmark, TEC Aviation i Hvidovre. In-den man starter på skolen skal man til en samtale med en studievejleder, som vurderer om man har potentialet til at gennemføre grundforløbet. Er man så heldig at komme ind, starter man på grundforløbet som varer 12 uger – hvilket er 8 uger mindre end automekaniker grundforløbet. Den første uge er introduktion til fly verdenen. Efterfølgende kommer 11 ugers hård kamp for at følge med, da der er meget stof man skal igennem. På grundforløbet har man følgende fag:
• Dansk – hvor man gennemgår de globale love for luftfart udstedt af Statens Luftfarts Væsen (SLV) og International Civil Aviation Organisation (ICAO).
• Engelsk – da samtlige flymanualer er på engelsk, brugte vi det meget tid på at læse forskellige flymanualer igennem, og oversætte dem til dansk for at for at få forståelse for de fagord... Køb adgang for at læse mere

OSO om flymekanikeruddannelsen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.