OSO om socialpædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om socialpædagog

OSO som beskriver socialpædagoguddannelsen og har særligt fokus på ADHD ramte børn. Rapporten undersøger, hvilke tiltag man kan gøre for at forbedre hverdagen for de udsatte børn og hvilke særlige behov de har. Herudover indeholder rapporten også elevens uddannelsesplan, hvor der redegøres for de praktiske forhold omkring pædagoguddannelsen.

Problemformulering
Jeg vil undersøge, hvilke særlige behov ADHD børn har, og hvordan man bedst kan håndtere disse børn. Jeg vil desuden undersøge, hvad det betyder at få den støtte, man har brug for, og om det betyder noget at blive diagnosticeret som helt lille. Jeg vil beskrive hvordan en typisk dag er for ADHD børn, og om man kan gøre dagene lidt nemmere ved at skabe nogle faste rammer for dem.

Indhold

Emnebegrundelse 3
Problemformulering 4
ADHD 5
Hvad er ADHD: 5
Medicin for ADHD: 6
Hvilke særlige behov har børn med ADHD 7
Hvordan håndterer man børn med ADHD 8
Hvordan er en typisk dag for ADHD børn En dag i Storkereden i Kjellerup 9
Konklusion 10
Ungdomsuddannelser 11
Brobygning 11
HF (højere forberedelseseksamen): 11
Obligatoriske fag på HF: 12
Valgfag på HF: 12
SOSU (social og sundhedsskolen): 13
Pædagoguddannelsen 14
Min vej 15
Evaluering 16
Faglige kompetencer 16
Personlige og sociale kompetencer 16
Brobygning HF og SOSU 16
Kilder/litteraturliste: 17

Uddrag

Emnebegrundelse

Jeg har valgt at skrive om social pædagog uddannelsen, da jeg gerne selv vil være det. Grunden til jeg har valgt at læse til netop socialpædagog, er at, jeg rigtig gerne vil arbejde med børn, som har en form for specielle behov. Jeg vil især komme ind på, hvordan det er, at være børnehavebarn med ADHD. Jeg vil finde ud af, hvordan man kan hjælpe disse børn, til at få så normal en hverdag som muligt.

Grunden til det lige er ADHD jeg har ekstra fokus på, er at jeg selv har det. Jeg vil derfor gerne vide mere om det, så jeg kan hjælpe børn med at får den støtte de har brug for.

Så vil jeg også fortælle om selve uddannelsen, og hvilke veje man kan tage for at blive social pædagog. Jeg vil desuden redegøre for hvilken vej jeg vælger at tage.

ADHD
Hvad er ADHD:
ADHD = attention deficit/hyperactivity disorder, bevirker, at man har svært ved at sidde stille, og koncentrere sig i længere tid. ADHD er mest kendt hos børn og unge, men det er en sygdom, som vil fortsætte med at give problemer i voksenalderen hos mere en halvdelen af dem, som er blevet diagnosticeret. ADHD forekommer i mange grader og med en glidende overgang til det normale.
Førhen blev ADHD kaldt for damp, men den betegnelse er ved at forsvinde helt. Danmark er ét af de få lande, der længe holdt fast i begrebet Damp, selvom flere andre lande, bl.a. Sverige og Norge, gik over til at anvende betegnelsen ADHD, da den er mere nuanceret. Mange urolige børn omtales ofte som Damp-børn. Det, synes de, er meget nedladende.
Forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet, og impulsivitet skal vise sig inden barnet når 7 års alderen, og skal have varet i mindst 7 måneder. Desuden skal vanskelighederne vise sig uanset hvor ...

---

Pædagoguddannelsen

På pædagoguddannelsen uddanner du dig til at varetage de udviklings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogisk arbejde inden for et bredt arbejdsfelt.
Under uddannelsen fordyber du dig i en specialiseringsdel inden for arbejde med henholdsvis børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer.
Uddannelsen veksler mellem perioder med undervisning på uddannelsesinstitutionen og på et praktiksted. Den varer sammenlagt 3½ år, hvoraf 2 gange 6 måneder er lønnet praktik på en institution.
Uddannelsen indeholder følgende grundlæggende fag:
• Pædagogik, hvor du får kendskab til pædagogiske metoder.
• Dansk, kultur og kommunikation, hvor du lærer om sproglig stimulering og forståelse... Køb adgang for at læse mere

OSO om socialpædagog

[2]
Bedømmelser
  • 03-11-2011
    GOD! Meget beskrivende og med god viden.
  • 29-04-2011
    God opgave og let at læse.

Andre brugere, der har downloadet OSO om socialpædagog, har også downloadet