OSO om STX

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om STX

Opgaven er skrevet i forbindelse med OSO i 10. klasse og undersøger det almene gymnasium. Den kommer blandt andet ind på grundforløbet, studieretninger, den nye gymnasiereform og hvilke uddannelsesmuligheder, som en gymnasial ungdomsuddannelse åbner op for.

Problemformulering
I min opgave vil jeg besvare følgende spørgsmål:
- Hvad er adgangskravene for at komme på gymnasiet?
- Hvad kan man vælge imellem på gymnasiet
- Hvad kan man blive efter gymnasiet?
- Hvad kræver det psykisk for at gå på gymnasiet?
- Hvad kræver det for at gennemføre gymnasiet?
Udover disse spørgsmål vil jeg også komme ind på nogle underspørgsmål
- Hvilke ting skal man have undersøgt, før man vælger hvilket gymnasium, man vil gå på?
- Er der forskel på de forskellige gymnasier?
- Hvilke overvejelser bør man gøre sig, før man beslutter sig?

Indhold

Problemformulering 3
Indledning 3
Det almene gymnasium 4
Adgangskrav 5
Grundforløb 5
Obligatorisk fag 6
Valgfag 7
Eksamen 7
Den nye gymnasiumreform 7
SU (statens uddannelsesstøtte) 8
Psykisk pres 9
Kønsfordelingen 9
Arbejdet 10
Det sociale liv 10
Fremtidsmuligheder 10
Advokat 10
Pædagog 11
Handelsøkonom 11
Plan B 12
Konklusion 13
Kilde og litteraturliste 14
Bilag 15

Uddrag

Indledning
Jeg har ingen idé, hvad jeg vil være, når jeg bliver stor. Jeg har tænkt på en masse ting, men det har været ingeniør og advokat, der har vakt størst interesse hos mig, men jeg er slet ikke sikker endnu. Da jeg endnu ikke ved, hvad jeg skal være, har jeg valgt at skrive om gymnasiet, da det åbner en masse muligheder. Grun¬den til at jeg at vælger ikke at skrive om en anden uddannelse, er fordi det interesse mig ikke, jeg har besøgt tekniskskole, og det var slet ikke mig. I stedet for ser jeg en mulighed i gymnasiet. Jeg ved endnu ikke hvilken studieretning, jeg vælger. Der er en masse valgmuligheder, men tænker at tage en sam¬fundsfaglig linje, da den rammer rimelig bredt. Det eneste jeg ved, er at jeg skal have matematik på et højt niveau da det er en af mine styrker. Jeg vil også forsætte med fransk, mere ved jeg endnu ikke. Men jeg håber på bliver mere afklaret efter denne her uge.
Jeg vil bla. interviewe forskellige folk, der har eller har haft noget med gymnasiet at gøre, fx mine forældre, der begge har gået på gymnasiet, mine venner der går i gymnasiet, og en studievejleder.

Gymnasium (stx)
I gymnasiet får man ny viden inden for en bred vifte af fag. Man lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind. De fag, du får, kommer fra de tre videnskabsområder: humaniora, naturvidenskab og sam¬fundsvidenskab. I de humanistiske videnskabsfag (sprog, historie, filosofi, religion, oldtidskunskab og kunstneriske fag) beskæftiger man sig med mennesket som kulturvæsen, der både har skabende evner og en kultur og historie, og som får en stor del af sin identitet ved at forholde sig til historien. I de naturvi-denskabelige fag (matematik, biologi, fysik, kemi, naturgeografi) beskæftiger man sig med universets op-bygning, med fakta.
Undervisningen i gymnasiet er på mange måder anderledes end den, man kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projekt¬arbejde, hvor man arbejder selvstændigt med større opgaver.
Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og man skal også regne med at skulle bruge god... Køb adgang for at læse mere

OSO om STX

[5]
Bedømmelser
 • 30-11-2010
  der er meget god information i opgaven om gymnasiet. man bliver klogere på hvad det går ud på. jeg syntes ikke rigtig der mangler noget. god opgave
 • 09-01-2011
  Det er en meget god opgave
 • 31-05-2011
  ok opgave...........
 • 10-04-2011
  Den er ok og man kan godt bruge den som inspiration