OSO om Politik / Spindoktorer

Se flere bedømmelser 6 6 6 6 6 6 (1 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

Uddannelse

Folkeskole 10. klasse

Fag

OSO - Obligatorisk selvvalgt opgave FS10

Karakter

12

Antal sider

10

Antal ord

2319

Filformat

PDF

OSO om Politik / Spindoktorer

OSO-opgaven undersøger statskundskab og redegør for kravene, herunder gennemsnit, og for uddannelsens struktur og forløb. Den undersøger arbejdsmuligheder og stiller skarpt på spindoktorer og deres rolle i moderne politik.

Lærers kommentar
Godt arbejde

Indhold
Indledning: 2
Problemformulering: 3
Fremgangsmåde/læsevejledning 3
Valg af ungdomsuddannelse 4
Et højt gennemsnit 5
Kvote 1- og 2 5
Studiet ”Statskundskab” 6
Statskundskab på flere forskellige niveauer og planer 6
ECTS 7
Karriere 7
Spindoktor – et arbejde i kulissen 8
Dagbog fra midten – konkret eksempel på spindoktorens rolle 9
Konklusion 10

Uddrag
At vælge hvilke uddannelses- og karrierevalg man som ung skal træffe kan være vanskeligt. Mange finder først meget sent ud af hvilken uddannelse de skal vælge, det her er således et forsøg på at afdække en lille gren af uddannelsessystemet og måske forhåbentlig komme lidt nærmere på hvad jeg vil vælge i fremtiden. Opgaven tager afsæt i min Uddannelsesplan.
Jeg har valgt at fokusere på studiet Statskundskab i min Obligatoriske Selvvalgte Opgave. Det har jeg da jeg interesserer mig meget for samfundsfag og for det samfund vi lever i. Jeg har altid gået meget op i samfundsrelaterede problemstillinger, herunder politik og det politiskespil der foregår i Danmark. Grundet denne interesse har jeg altid været meget optaget af at indsamle viden, bl.a. læser jeg dagligt aviser og holder mig opdateret via diverse nyhedskilder... [læs mere nu]