OSO om statskundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om statskundskab

OSO som undersøger statskundskab og redegør for kravene, herunder gennemsnit, og for uddannelsens struktur og forløb. Den undersøger arbejdsmuligheder og stiller skarpt på spindoktorer og deres rolle i moderne politik.

Problemformulering
Statskundskab er en studie som kan studeres ved 3 forskellige danske universiteter.
Hvad dækker denne uddannelse over og hvilke krav stilles der for optagelse med hensyn til ungdomsuddannelse?
Hvilke muligheder giver studiet statskundskab og hvordan passer det sammen med mine fremtidsdrømme og forventninger? Herunder konkretiseres og arbejdes med begrebet 'spindoktor' i dansk politik.

Indhold

Indledning: 2
Problemformulering: 3
Fremgangsmåde/læsevejledning 3
Valg af ungdomsuddannelse 4
Et højt gennemsnit 5
Kvote 1- og 2 5
Studiet ”Statskundskab” 6
Statskundskab på flere forskellige niveauer og planer 6
ECTS 7
Karriere 7
Spindoktor – et arbejde i kulissen 8
Dagbog fra midten – konkret eksempel på spindoktorens rolle 9
Konklusion 10

Uddrag

Indledning:

At vælge hvilke uddannelses- og karrierevalg man som ung skal træffe kan være vanskeligt. Mange finder først meget sent ud af hvilken uddannelse de skal vælge, det her er således et forsøg på at afdække en lille gren af uddannelsessystemet og måske forhåbentlig komme lidt nærmere på hvad jeg vil vælge i fremtiden. Opgaven tager afsæt i min Uddannelsesplan.
Jeg har valgt at fokusere på studiet Statskundskab i min Obligatoriske Selvvalgte Opgave. Det har jeg da jeg interesserer mig meget for samfundsfag og for det samfund vi lever i. Jeg har altid gået meget op i samfundsrelaterede problemstillinger, herunder politik og det politiskespil der foregår i Danmark. Grundet denne interesse har jeg altid været meget optaget af at indsamle viden, bl.a. læser jeg dagligt aviser og holder mig opdateret via diverse nyhedskilder.

Fremgangsmåde/læsevejledning

Opgaven er opdelt i flere afsnit. Første del omhandler valg af ungdomsuddannelse set i forhold til den tilstillede uddannelse. Anden del tager afsæt i selve det at læse statskundskab ved universitetet. Tredje del er omkring karrieremulighederne efter endt uddannelse, hvor jeg har valgt at at skrive en lille smule generelt også derefter konkretisere og gå i dybden med arbejdet som en politisk-rådgiver (en såkaldt 'spindoktor').
Valg af ungdomsuddannelse

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i statskundskab skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Kravet er altså en gymnasial ungdomsuddannelse. I min uddannelsesplan har jeg skrevet nogle af mine overvejelser i forhold til stillingtagen af hvilken ungdomsuddannelse jeg skulle vælge. Det... Køb adgang for at læse mere

OSO om statskundskab

[1]
Bedømmelser
  • 12-01-2014
    Flot layout. Super flot formuleret. Dejlig fyldestgørende opgave, som fungerer fint som inspiration!