OSO om skuespiller og danser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om skuespiller og danser

OSO som beskriver performanceuddannelserne; skuespiller og danser. Den beskriver indgangene til uddannelserne, kravene og hvor man kan tage uddannelserne henne. Den undersøger uddannelsesforløbet og mulighederne for at få job.

Problemformulering

1. Hvad kræver det at komme ind på Statens Teaterskole?
- Danseuddannelse.
- Skuespilleruddannelse.
2. Hvor store muligheder er der for at få arbejde når du er færdiguddannet?
3. Hvor mange steder kan man uddanne sig til skuespiller/danser?
4. Hvad tjener man som skuespiller/danser?
5. Hvad laver en skuespiller/danser?
6. Hvordan er uddannelsen?
7. Hvordan kommer man i kontakt med uddannelsesstederne?
8. Kan man bruge uddannelsen til andet end skuespil/dans?
9. Er det en fordel at uddanne sig i udlandet?

Indhold

Indhold
Indledning 3
Samarbejdsaftale 3
Problemformulering 3
Om uddannelsen på Statens Teaterskole 4
Generelt om Statens Teaterskole 4
Skuespilleruddannelsen 4
Danseuddannelsen 5
De forskellige indgange til performanceuddannelserne 6
Skuespilleruddannelsen 6
Danseuddannelsen 6
Performanceuddannelse i udlandet 8
Skuespilleruddannelse 8
Danseuddannelse 8
Fremtidsmuligheder 8
Fremtiden som skuespiller 8
Fremtiden som danser 9
Økonomi efter uddannelsen 10
Skuespillers økonomi 10
Danserens økonomi 10
Alternativer til job efter uddannelsen 11
Skuespiller 11
Danser 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning

Vi har valgt at arbejde med performance uddannelserne, da det kunne være interessant at undersøge mulighederne inden for disse erhverv. Vi vil undersøge uddannelsesmulighederne indenfor for de to fag: teater og dans. Performanceuddannelserne arbejder bl.a. med kropsbevidsthed, musikforståelse, stemninger og karakterforståelse. Vi ser på OSO opgaven som en kæmpe mulighed for at finde ud af, hvad vi vil senere i vores liv. Det er utrolig fedt, at man kan få lov til at undersøge uddannelsesmulighederne, da det er en stor og vigtig beslutning for ens fremtidige liv.

Samarbejdsaftale

Vi lover at overholde vores aftaler og komme til tiden. Vi skal være enige i alle beslutninger, vi tager i løbet af en dag. Hver morgen sætter vi os ned og planlægger dagen og finder ud af evt. ændringer i skemaet. Der er, ingen der er ”leder” i gruppen, vi er alle tre lige og vi skal respektere hinandens meninger. Hvis en af os ligger syg, arbejder personen imens, med mindre personen har det for dårligt. Det medfører i stedet, at arbejdet skal laves dagen efter. Noget af arbejdet kan laves med den syge på værelset. Vi arbejder seriøst og koncentreret, indtil vi når vores mål i løbet af ugen.

Om uddannelsen på Statens Teaterskole

Generelt om Statens Teaterskole

Statens Teaterskole uddanner skuespillere, instruktører, lyd – og lysteknikere, moderne dansere, scenografer, regissører, produktionsledere, koreografer, danseformidlere og akkompagnatører til dans. Ved siden af disse uddannelser har de også efteruddannelser, som hovedsageligt er korte kurser, workshops og seminarer. Undervisningen på skolen er en kombination af teori og praksis, og der bliver lagt meget vægt på at have arbejdet med mange forskellige genre og metoder til den enkeltes fag. Vi har valgt kun at forklare uddannelsen på en af Danmarks performanceskoler, da det ellers ville blive for langtrukkent. Vi har taget Statens Teaterskole, da det er en af Danmarks eneste teaterskoler, der uddanner både skuespillere og dansere på et højt plan. Vi mente derfor, det var et oplagt valg for os. Statens Teaterskole er derudover en professionel skole, hvor de uddanner folk med stor kompetence.

Skuespilleruddannelsen

Skuespilleruddannelsen varer i alt fire år. De fire år er delt op i et basisforløb på to år og herefter to år med overbygning. Under uddannelsen er det muligt at få SU. Jeg synes skolen virker rigtig professionel og organiseret, og hvis jeg skulle vælge en af skolerne i Danmark, skulle det højest sandsynlig være den. Du kommer i kontakt med uddannelsesstederne ved at sende en ansøgning, hvorefter du bliver bedt om at komme til optagelsesprøve. Selve uddannelsen kræver ikke noget andet end en bestået optagelsesprøve. Der er ingen aldersbegrænsning på Statens Teaterskole, men... Køb adgang for at læse mere

OSO om skuespiller og danser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.