OSO om børnepsykologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om børnepsykologi

Opgaven er skrevet i forbindelse med OSO i 10. klasse og undersøger psykologiuddannelsen, hvor der især lægges vægt på børnepsykologi. Opgaven redegør for uddannelsesforløbet og beskriver tegnterapien ved at tage udgangspunkt i Freuds teorier.

Arbejdsspørgsmål

Jeg vil undersøge og tage udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål:
Udannelsen og arbejdet som børnepsykolog
• Hvordan foregår uddannelsesforløbet?
• Hvordan er den menneskelige opfattelse af uddannelsen?
• Hvordan er arbejdet som børnepsykolog?
• Hvilke jobmuligheder er der indenfor børnepsykologi?
• Hvorfor har vi brug for børnepsykologer?
• Hvordan er mine muligheder/uddannelsesveje?

Tegneterapi
• Hvad går terapien ud på?
• Hvad er teorien bag terapiformen?
• Hvordan kan den hjælpe klienten samt psykologens arbejde?
• Hvilken forskel er der på anvendelsen af terapiformen i forhold til børn og voksne?

Elevens kommentar

Små grammatiske fejl, som er rettet i dette dokument.

Indhold

Indledning 2
Begrundelse for valg af emne 3
Arbejdsspørgsmål 3
Uddannelsesforløbet 4
Specialer 4
Universiteterne 4
Uddannelsens opbyggelse 5
Adgangskrav 6
Hvilke kompetencer får du? 7
Løn 7
Den menneskelige opfattelse 7
Arbejdet som børnepsykolog 8
Jobmuligheder 9
Hvorfor har vi brug for børnepsykologer? 9
Perspektivering til mine muligheder/uddannelsesveje 10
Delkonklusion 1 - Uddannelsen og arbejdet som børnepsykolog 10
Om tegneterapi 11
Teorien bag terapiformen 11
Sådan kan den hjælpe klienten samt psykologens arbejde? 12
Forskellen for anvendelsen af tegneterapi i forhold til børn og voksne 12
Afsluttende konklusion 13
Kilder 15

Uddrag

Indledning
Jeg har i denne rapport valgt at fokusere på psykologiuddannelsen med speciale i børnepsykologi, da jeg har interesse for at uddanne mig indenfor dette fag. Rapporten er udformet således at den både indeholder rent fakta, men også den mere menneskelige oplevelse af uddannelsen. Derudover vil jeg fokusere på terapiformen tegneterapi, hvor jeg vil undersøge hvad den indeholder samt hvilken hjælp det har for både klienterne samt psykologens arbejdsform. I den nedenstående model kan du se, hvordan jeg har valgt at opdele min rapport.

Begrundelse for valg af emne
Jeg har valgt at beskæftige mig med erhvervet børnepsykologi, da jeg efter psykologiuddannelsen overvejer at specialisere mig indenfor børnepsykologi. Spørgsmål som hvordan børn tænker, føler og handler i bestemte sammenhænge samt hvilken betydning barnets miljø har, finder jeg interessant. Hvordan forholder man sig til menneskers tanker, følelser, behov, drømme og forestillinger og hvilken betydning har det for ens liv?

Uddannelsesforløbet
Psykologigrunduddannelsen forløber sig over fem år, hvor man derefter kan specialisere sig på et bestemt område, se nedenstående punkt. Jeg har lavet en model som viser uddannelsesforløbet for en børnepsykolog.

Specialer
Specialerne inden for psykologien er: psykoterapi, psykotraumatologi, neuropsykologi, sundhedspsykologi, gerontologi, børnepsykologi, pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi. Disse specialer kan tages under kandidatuddannelsen, hvor der er krav om forskellige kurser samt en praktikperiode alt efter hvilket speciale du har valgt, eller i et længere forløb som i dette tilfælde strækker sig over to år. I 2007 var 99 procent af de nyuddannede bachelorer inden for psykologi i beskæftigelse eller under uddannelse på et højere niveau.

Universiteterne
Du kan søge ind på universiteterne når du har afsluttet din STX, HF, HTX, eller HHX eksamen. Du kan søge ind på følgende universiteter: København (KU), Aalborg (AAU), Aarhus (AU), Roskilde (RUC), men de fire universiteter er ikke ens; på KU, AAU og AU er psykologi en professions-... Køb adgang for at læse mere

OSO om børnepsykologi

[1]
Bedømmelser
  • 16-01-2014
    Er godt gennemarbejdet og der er tænkt over tingene. God som inspiration.