FS10 Matematik 2007 Maj

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 10. klasse
 • Matematik FS10
 • Ingen givet
 • 7
 • 1167
 • PDF

Problemregning: FS10 Matematik 2007 Maj

Besvarelse af problemregningen til afgangseksamen i 10. klasse i matematik fra 2007 Maj.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Der er ikke vedlagt noget svarark.

Indhold

Operaøen
Operaen
Med klassen i Operaen
Pladser i Operaen
Operaens logo

Uddrag

1.1
Hvilke to forskellige typer firkanter er Operaøen og Sydøen?
1.2
Beskriv, hvad der karakteriserer de to typer firkanter.
1.3
Beskriv det samlede areal af Operaøen og Sydøen.
1.4
Angiv, hvor meget større arealet er blevet ved anlæggelsen af de tre øer.
1.5
Beregn hvor mange kubikmeter jord der blev brugt til udvidelsen.
1.6
Hvor mange lastvognlæs blev transporteret i forbindelse med udvidelsen af Operaøen?

2.1
Bestem ”antal opførelser” for Store scene og Takkelloftet.
2.2
Beregn den procentvise fordeling af opførelsernes forskellige steder.
2.3
Udregn hvor mange siddepladser der var ved de 20 opførelser af Aida.
2.4
Vis fordelingen af siddepladser i et diagram.
2.5
Begrund vores valg af diagramtype.

3.1
Hvor meget skal 2 elever betale for 2 billetter med havnebussen til operaen?
3.2
Beregn elevernes samlede rejsetid fra kongens nytorv til operaen.
3.3
To elever kører turen med taxi i stedet for, fra kongens nytorv, beregn gennemsnitsfarten.
3.4
Undersøg om taxien på et tidspunkt overskrider hastighedsbegrænsningen på 50 km/t.
3.5
Gør rede for hvor meget taxien holder stille.
3.6
Beregn elevernes pris for taxituren.
3.7
Sammenlign de to transportmuligheder:
Havnebus og taxi.

4.1
Beregn prisen for 24 elever og to lærere, for billetter til operaen.
4.2
På hvor mange måder kan de fire elever fordeles på fire sæder?
4.3
Hvor stor er sandsynligheden for at Brian kommer til at sidde ved siden af Lis som sidder i midten?
4.4
Hvor stor er sandsynligheden for at for at Anna og Caroline kommer til at sidde ved siden af hinanden.

5.1
Afsæt punkter på ellipsen ved at følge den beskrevne fremgangsmåde.
5.2
Spejl de fire afsatte ellipsepunkter i koordinatsystemets akser.
5.3
Tegn ellipsen ved hjælp af de 4 afsatte punkter og de 16 ellipsepunkter.
5.4
Mål a og b på svararket, og beregn denne afstand.
5.5
Afsæt på svararket punkterne F1 og F2 på ellipsens storakse.
5.6
Vælg et punkt på ellipsen på svararket, og vis, at denne regelen gælder for punktet 2a... Køb adgang for at læse mere

FS10 Matematik 2007 Maj

[11]
Bedømmelser
 • 01-02-2011
  håber det kan bruges, plejer ikke det her men skal aflevere i morgen.
 • 07-10-2014
  Bedømt af Elev i 10. klasse
  Det går nemt og hurtigt. Ingen problemer der
 • 03-02-2015
  hs js s sj eej dhdhd
 • 02-12-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 10. klasse
  Meget fin opgave, en god hjælp