Islam | Ogaver | Noter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Kristendomskundskab FSA
  • Ingen givet
  • 5
  • 1436
  • PDF

Islam | Ogaver | Noter

Der besvares 18 opgaver om islam. Kan bruges som noter til repetition.

Indhold

Opgave 1 – Koranen
a. Hvem har skrevet Koranen? b. Hvem fik Koranen dikteret? c. Hvem dikterede Koranen?

Opgave 2 – stat og religion
a. Adskiller islam som lære religion og stat? b. Adskiller muslimer religion og stat?

Opgave 3 – forskellige muslimer
a. Hvad forstår man ved en moderat muslim?
b. Hvad forstår man ved en islamist?
c. Er en islamist og en muslimsk fundamentalist det samme?
d. Hvad forstår man ved en militant muslim?

Opgave 4 – jihad
a. Hvad betyder ordet jihad? b. Hvad er den lille jihad? c. Hvad er den store jihad?

Opgave 5 – sunni og shia
a. Hvad er forskellen på en sunni og shia? b. Er der forskel på en sunni-muslim og en shia-muslim?

Opgave 6 – de fem søjler
a. Hvad er de fem søjler? b. Hvad er troens ydre praktik?

Opgave 7 – blandede spørgsmål
Hvilket sprog er Koranen skrevet på?

Opgave 8 – hadith

Opgave 9 – grader af engagement
Er der forskellige grader at være muslim på?

Opgave 10 – kaldelse til bøn
a. Hvordan lyder kaldelsen til bøn? b. Hvorfra kalder man til bøn?

Opgave 11 – rituel renhed
a. Nævn hvordan en muslim bliver rituelt ren.

Opgave 12 – hellige mænd
Findes der hellige mænd i islam, som der f.eks. gør i hinduismen?

Opgave 14 – halal og haram
a. Hvad betyder haram? b. Hvad betyder halal?

Opgave 15 – vigtige fester
Eid betyder fest. Nævn nogle vigtige eid-dage eller eid-fester.

Opgave 16 – bryllupsfesten
a. Hvorfor er muslimske bryllupsfester sædvanligvis meget store med mange gæster?
b. Fester mænd og kvinder for sig – eller sammen – til bryllup? Tip: se billedet fra en bryllupsfest.

Opgave 17 – omskæring
Hvorfor omskæres drengene i islam?

Opgave 18 – islams udbredelses i moderne tid
Hvor har islam fået stor udbredelse siden 1989?

Uddrag

Opgave 1 – Koranen
a. Hvem har skrevet Koranen? b. Hvem fik Koranen dikteret? c. Hvem dikterede Koranen?
Alle muslimer betragter Koranen, muslimernes hellige skrift, som sendt fra Gud, Allah.
Muhammed fik Koranens ord overrakt af englen Gabriel.

Opgave 4 – jihad
a. Hvad betyder ordet jihad? b. Hvad er den lille jihad? c. Hvad er den store jihad?
Ordet jihad betyder anstrengelse eller indsats, og der er to slags jihad -- den lille jihad og den store jihad. Den lille jihad er hellige krig, mens den store jihad er en indre anstrengelse for at gøre sig til en god muslim. Man vil gøre en indsats for at forbedre sig selv.
I praksis er jihad alt det, som sikrer gennemførelsen af et sandt islam. Jihad kan derfor også være kampen mod undertrykkelse, tortur, korruption, fattigdom, manglen på skoler, retfærdighed osv... Køb adgang for at læse mere

Islam | Ogaver | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.