OSO om klinisk diætist

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om klinisk diætist

OSO som undersøger uddannelsen til klinisk diætist, som tager udgangspunkt i en professionsbachelor i ernæring og sundhed. Størstedelen af opgaven fokuserer på overvægt og undersøger hvilke forholdsregler, man kan tage for at undgå problemet.

Problemformulering

Hvordan uddanner man sig til klinisk diætist?

Hvilke jobmuligheder er der som klinisk diætist?

Hvorfor er børn og unges stigende overvægt et problem, og hvad kan man gøre ved det?

Hvad er følgesygdommene ved at være overvægtig?

Hvordan opnår man sin normalvægt hvis man er overvægtig?

Hvordan ser fremtiden ud – kan vi knække den stigende kurve af overvægtige i befolkningen?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Hvordan uddanner man sig til klinisk diætist?
Hvilke jobmuligheder er der som klinisk diætist?
Hvorfor er børn og unges stigende overvægt et problem, og hvad kan man gøre ved det?
Hvad er følgesygdommene ved at være overvægtig?
Hvordan opnår man sin normalvægt, hvis man er overvægtig?
Hvordan ser fremtiden ud – kan vi knække den stigende kurve
af overvægtige i befolkningen?
Fremlæggelsesplan
Produkt
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Livsstilen har en stor betydning i ens liv. Hver dag træffes der nogle valg, om man f.eks. skal tage et stykke frugt eller en marsbar, hvis man er lidt sulten efter aftensmaden. Det er små valg det drejer sig om, og hver dag kan man tage de forkerte valg. På den måde ender man hurtigt med en dårlig livsstil. Dårlig livsstil og overvægt har mange konsekvenser for livet. De kliniske diætister kan bl.a. hjælpe folk med at komme ind på det rigtige spor igen, og genop-rette den sunde livsstil ved hjælp af råd og vejledning.
Sund kost og motion har altid interesseret mig meget. Jeg har altid gået meget op i min livsstil. Sport har altid været en stor del af mine hobbyer, og for at få bedst udnytte af sin sport kræver det også den rigtige mad. Hver gang jeg ser en artikel om noget vedrørende kost og motion, kan jeg ikke lade være med at læse den og få ny viden. På denne måde opdagede jeg at interessen for sund kost var større end bare normalt. Jeg elsker nemlig at læse og udforske ny viden om emnet. Derfor kom muligheden for at uddanne mig som klinisk diætist på bordet, og siden har jeg bibeholdt muligheden. I min praktikuge i 9. klasse besøgte jeg videreuddannelsen for kliniske diætister på Ankerhus Seminarium, hvilket var en meget positiv oplevelse. I 10. klasse besøgte jeg en kostkonsulent, som lavede kostplaner til sygehusene og arbejdede sammen med nogle diætister. Begge besøg har været meget positive, og har gjort mig mere sikker på valget af uddannelse.

Hvordan uddanner man sig til klinisk diætist?

Man bliver klinisk diætist ved at blive professionsbachelor i ernæring og sundhed med klinisk diætist som speciale. Uddannelsen varer 3 ½ år, og kan kun læses tre forskellige steder i Danmark. De tre ste-der er på Suhr's Seminarium i København, Ankerhus Seminarium i Sorø eller på JCVU i Århus. Man skal have bestået en gymnasial uddannelse for at blive optaget på skolen, så som STX, HTX, HF, HHX eller andre internationale gymnasiale uddannelser. Man kan også have en relevant erhvervsuddannelse som f.eks. ernæringsassistent, gastronom, køkkenassistent og social- og sundhedsassistent. Det faglige adgangskrav er at man skal have haft engelsk C, kemi C og enten matematik C, biologi C, bioteknologi A... Køb adgang for at læse mere

OSO om klinisk diætist

[2]
Bedømmelser
  • 27-12-2014
    Bedømt af Forælder Til elev i 1.-10. Klasse
    Super flot opgave, som går meget i dybten i forhold til hvad en diætist er og laver. Opgaven har hjulpet mig godt igang, med min egen opgave :)
  • 17-01-2013
    3.super opgave, hjalp bredt til egen vej