Prøve Synopsis Fordybelsesprøve Dansk 9. klasse

Se flere bedømmelser 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 (42 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

Uddannelse

Folkeskole 9. klasse

Fag

Dansk FSA

Karakter

Ingen givet

Antal sider

1

Antal ord

276

Filformat

PDF

Prøve Synopsis Fordybelsesprøve Dansk 9. klasse

Et eksempel på, hvordan man kan lave en synopsis til 9.klasse afgangsprøve

Titel på fordybelsesområdet: Tvangsægteskab

Indhold
Navn og prøveniveau:
Titel på fordybelsesområdet:
Præsentation af prøveoplægget og begrundelse for valget af dette:
Disposition for den mundtlige prøve:
Præsentation af analyse og fortolkningspunkter:
Præsentation af perspektiveringspunkter:
Kildefortegnelse over læste tekster og andre oplysninger, der er anvendt i fordybelsesarbejdet:

Uddrag
Præsentation af prøveoplægget og begrundelse for valget af dette:
Jeg har valgt novellen: Hosekræmmeren af Steen Steensen Blicher. Grunden til at jeg har valgt denne roman er at, den passer godt sammen med mit fordybelsesområde. Jeg har valgt at mit fordybelsesområde, skal indebærer tvangs ægteskab og retten til at bestemme selv... [læs mere nu]