Projektopgave om rygning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 12
 • 20
 • 6127
 • PDF

Projektopgave om rygning

Min projektopgave fra 9. kl. om rygning. Vores overemne var "Verden i forandring".

Opgaven er baseret på en rapport, som jeg har skrevet i fællesskab med min makker.
Opgaven handler om hvordan rygning skader kroppen, hvad en cigaret indeholder, rygestop mm.

Problemstilling
Hvad gør rygning ved kroppen og hvorfor er der overhovedet nogle, der begynder at ryge, når det er så usundt. Hvilke faktorer har indflydelse på om man begynder at ryge, om et eventuelt rygeophør iværksættes og fastholdes?

Hvordan kan man nedbringe antallet af rygere og hvordan kan regeringen mest effektivt begrænse rygernes belastning af samfundet?

Indhold

Indledning 2
Problemstilling 2
Cigaretten 3
Nikotin 3
Hvorfor bliver man afhængig? 3
Kulilte 5
Tjære 5
Skader ved rygning 6
Gasfase: 6
Passiv rygning. 8
Hvordan påvirker rygning samfundet? 8
Økonomien 9
Rygestop 10
Rygepolitikken i Danmark 14
Miljøet 14
Kampagner mod rygning 15
Interview 16
Hvorfor er det at man gerne vil stoppe med at ryge? 16
Hvordan sørger man for at rygeren fastholdes i rygestoppet? 17
Hvorfor er det de fleste gerne vil stoppe med at ryge? 17
Hvor mange kommer ind og siger de gerne vil stoppe med at ryge? 17
Konklusion 18
Litteraturliste 19
Bøger: 19
Hjemmesider: 20

Uddrag

Indledning

Vi har under overemnet ”Verden i forandring” valgt delemnet ”rygning”. Det har vi valgt fordi vi synes det kunne være spændende at lærer noget mere omkring rygning og hvordan det skader Danmarks befolkning. Det kunne være spændende at finde ud af hvordan rygning påvirker kroppen og hvordan samfundets syn på rygning har ændret sig de sidste 20 år.
Emnet ”rygning” passer rigtigt godt sammen med en ”Verden i forandring”, da rygning har forandret sig meget gennem tiderne. Det har tidligere været rigtigt moderne at ryge, mens det i dag er blevet meget upopulært fordi folk ved hvor sundhedsskadeligt det er. Folk går meget op i sundhed i dag, og rygning er ikke på listen over sunde ting.
Endvidere er regeringen trådt ind og har taget ansvar overfor de passive rygere så de kan være i lokalerne, uden at blive irriteret af røgen og det vil vi gerne undersøge nærmere.

Cigaretten
Ved rygning sker der en forbrænding af tobakken i cigaretten, så der dannes omkring 4000 forskellige stoffer, som rygeren og den passive ryger indånder.
Stofferne er bl.a. partikler og luftarter/gasser. De har alle forskellige virkninger på vores krop, og indre organer. Røgen kan deles ind i 4 hovedgrupper:
- Tjære, som er en blanding af mange stoffer (mange kræftfremkaldende), hvor disse udgør partiklerne i røgen.
- Nikotin
- Kulilte
- Irritanter, som er forskellige irriterende stoffer så som, ammoniak , formaldehyd og akrolein .
Nikotin
Nikotinen er det der gør folk afhængige, men det er ikke nikotinen der gør folk syge. Kræftsygdomme mm. stammer fra, f.eks. tjæren; polyaromatiske , hydrokarboner og benzpyren .
Nikotinen skaber afhængigheden ved rygeren, og når de først er afhængige, stimulerer nikotinen dem så de får det behageligt.
Nikotinen findes i tobaksplantens blade, hvor det har den funktion at holde insekter væk. Nikotinen findes i tobaksrøgen, som rygere og den passive ryger indånder.

Hvorfor bliver man afhængig?
Når røgen inhaleres, spredes røgen i lungerne og ud over alveolerne . Her optages nikotinen. Når man inhalerer røgen er nikotinen negativ ladet . Når røgen når ned i lungerne, via bronchierne hvor... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om rygning

[3]
Bedømmelser
 • 08-06-2010
  super! der er nogle gode oplysninger osv.
 • 23-11-2017
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  God opgave til inspiration
 • 12-03-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  dfghbjnklsxdcfvgbhjnk