Noter til Samfundsfag

Se flere bedømmelser 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 (28 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

Uddannelse

Folkeskole 9. klasse

Fag

Samfundsfag FSA

Karakter

Ingen givet

Antal sider

19

Antal ord

5904

Filformat

PDF

Noter til Samfundsfag

Udtømmende noter til samfundsfag. Noterne beskæftiger sig med to hovedområder: "Politik, magt, beslutningsprocesser og demokrati" og "Sociale og kulturelle forhold". Noterne er skrevet i stikordsform og giver blandt andet et overblik over parlamentarismen, velfærdssamfundet og de mest kendte politiske ideologier. Arket redegør også for primære og sekundære grupper, familieudviklingen, identitet etc.

Skolehjælpen.dk's kommentar
Det vides ikke om noterne er fra undervisningen eller en bog.

Indhold
Ideologier: Socialisme, konservatisme, liberalisme, socialliberalisme
Økonomisk politik for danske partier: Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
Racisme i dansk politik
Tiltag mod kriminalitet i Danmark
Grundloven: Personligfrihed, tale-, tros- og trykkefrihed, boligen er ukrænkelig, ejendomsretten er ukrænkelig
Magtens tredeling
Undervisning
Folketinget
Stemmeret
Parlamentarisme
EU: Det Europæiske råd, rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Europa-domstol
Medier: God presseetik, vejledende presseetik
Økonomi: Fattigdom, FN-2015 mål, ikke-demokratiske lande, velfærdssamfundet
Miljø og klima
Sociale og kulturelle forhold: identitet, primære og sekundere grupper, normer, roller, identitet, holdninger, fordomme, gruppepres, familien før og nu, livskvalitet, levevilkår, livsstil, unge som gruppe, Joharis Vindue, kulturer i Danmark, nationalisme, indvandrer og flygtninge, opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring, ægteskab, integration, diskrimination, kristendom og islam, subkulturer, Bz-bevægelsen.

Klik her og download nu et godt skridt på vejen til at komme videre med din egen opgave.