Noter til Samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Samfundsfag FSA
 • Ingen givet
 • 19
 • 5904
 • PDF

Noter til Samfundsfag

Noter til samfundsfag.
Noterne beskæftiger sig med to hovedområder: "Politik, magt, beslutningsprocesser og demokrati" og "Sociale og kulturelle forhold". Noterne er skrevet i stikordsform og giver blandt andet et overblik over parlamentarismen, velfærdssamfundet og de mest kendte politiske ideologier. Arket redegør også for primære og sekundære grupper, familieudviklingen, identitet etc.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Det vides ikke om noterne er fra undervisningen eller en bog.

Indhold

Ideologier: Socialisme, konservatisme, liberalisme, socialliberalisme
Økonomisk politik for danske partier: Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
Racisme i dansk politik
Tiltag mod kriminalitet i Danmark
Grundloven: Personligfrihed, tale-, tros- og trykkefrihed, boligen er ukrænkelig, ejendomsretten er ukrænkelig
Magtens tredeling
Undervisning
Folketinget
Stemmeret
Parlamentarisme
EU: Det Europæiske råd, rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Europa-domstol
Medier: God presseetik, vejledende presseetik
Økonomi: Fattigdom, FN-2015 mål, ikke-demokratiske lande, velfærdssamfundet
Miljø og klima
Sociale og kulturelle forhold: identitet, primære og sekundere grupper, normer, roller, identitet, holdninger, fordomme, gruppepres, familien før og nu, livskvalitet, levevilkår, livsstil, unge som gruppe, Joharis Vindue, kulturer i Danmark, nationalisme, indvandrer og flygtninge, opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring, ægteskab, integration, diskrimination, kristendom og islam, subkulturer, Bz-bevægelsen.

Noter til Samfundsfag

[28]
Bedømmelser
 • 22-06-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Gode noter, med en maaasseeee information. Dog ville jeg godt kunne have ønsket mig der var lidt mere om det internationale, og penge! Men ellers er det super godt!
 • 18-06-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Rigtig god, brugte den til eksamen. Dog bemærk den er i punktform!
 • 24-05-2016
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Gode noter og informationer.
 • 10-06-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  PERFEKT!!!!!!!!!! den vil hjælpe super meget!