Svingninger, bølger og lyd | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 10. klasse
  • Fysik/Kemi FP10
  • 12
  • 13
  • 3103
  • PDF

Svingninger, bølger og lyd | Rapport

Rapport om svingninger, bølger og lyd skrevet i 10. klasse Fysik/Kemi.

Lærers kommentar

Super god opg, næsten perfekt til punkt og prikke, det eneste du skal være opmærksom på til en anden gang burde være opsætningen af billede og tekst.

Indhold

Indholdsfortegnelse

Svingninger:
Forklar hvad en svingning er?
Beskriv begreberne svingningstid, amplitude og frekvens for svingninger.
Beskriv hvad resonans er og giv eksempler på hvor der opstår resonans.

Bølger:
Forklar hvordan en bølge defineres.
Beskriv definitionen af en periodiskbølge.
Beskrive begreberne bølgelænge og amplitude for en bølge.
Gør rede for nogle udregninger, hvor bølgens fart beregnes.
Beskriv de 3 egenskaber ved bølger; at bølges kan gå om hjørne, at bølger kan gå igennem hinanden og interferer.
gør rede for forskellen på længde- og tværbølger.
Beskriv begreberne bølgelænge og amplitude for en længdebølge.
Gør rede for fænomenet stående bølger.

lyd:
Gør rede for fænomenet lyd.
Beskriv lydens fart i forskellige stoffer.
Beskriv hvordan stående lydbølger kan opstå.

Uddrag

Forklar hvad en svingning er

Hvis vi tager udgangspunkt i en snor og et pendul. Er en svingning når pendulet er gået fra den ene ydrestilling til den modsatte og tilbage. Som ses på billede 1. Det skal også siges at der finde en lang række forskellige former for svingninger, som for eksempel en gren der svinger, i luften. Her gælder samme regel, hvis snoren med pendulet er grenen, der svinger frem og tilbage, skal den svinge frem og tilbage til start position før der er har været en svingning... Køb adgang for at læse mere

Svingninger, bølger og lyd | Rapport

[1]
Bedømmelser
  • 30-05-2016
    Det er en meget fin opgave