Syrer, baser og salte | Rapport og forsøg

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Fysik/kemi FP9
  • 12
  • 12
  • 2224
  • PDF

Syrer, baser og salte | Rapport og forsøg

Rapporten redegør for emnet "syrer og baser" og opstiller samtidigt en række forsøg, hvor de forskellige egenskaber demonstreres.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Fin rapport. Reaktionsskemaerne er visse steder formateret dårligt, og man skal være opmærksom på, at der ikke regnes på titreringsforsøget.

Indhold

3. Syre og base (generelt og stærke og svage syrer)
4. Syre og base (stærke og svage syrer fortsat og pH-værdi)
5. Syre og base( neutralisation)
6. Syre og base(titrering)
7. Salte
8. Salte (fortsat)
9. Forsøg beskrevet (Den ukendte væske)
10. Forsøg beskrevet (Saltenes ioner)
11.Forsøg beskrevet( Titrering af forskellige slags citronsyre)
12.Forsøg beskrevet( Titrering af forskellige slags citronsyre(2))

Uddrag

pH værdien fortæller nøjagtig, hvilken koncentrationen en væske har. For vand er koncentrationen af H2O omtrent 7. En stærk base kan have en koncentration på 10-14 på pH-skalaen, mens en stærk syre kan ligger på 1 . pH skalaen er ikke en lineær skala og man får ikke den halve pH værdi ved at fortynde opløsningen til den halve koncentration. For at ændre pH værdien en enhed skal koncentrationen fortyndes 10 gange. pH papir buges for at præcisere ens væske helt nøjagtigt. Man kan også bruge en indikatorvæske, til at måle styrken af en væske.

---

Titrering
Hvis man har en base med en kendt koncentration, kan man ved at tilsætte denne til en ukendt syre finde koncentrationen på den.
Ved at tilsætte base til den ukendte syre, mens man samtidigt holder øje med pH-værdien, f.eks. vha. en indikatorvæske... Køb adgang for at læse mere

Syrer, baser og salte | Rapport og forsøg

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.