OSO om tømrer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om tømrer

OSO som handler om uddannelsen til tømrer og undersøger mulighederne for og udfordringerne ved at være selvstændig. Herudover indeholder den også et afsnit om finanskrisen og om uddannelsens struktur.

Arbejdsspørgsmål og problemformulering:

1. Hvordan bliver man selvstændig?
2. Hvordan er det at starte det hele op fra ny?
3. Hvor meget koster det for at starte det op?
4. Hvilke kunder er gode at have?
5. Hvad er forskellene ved at være ansat og selvstændig? Er de store?
6. Er det hårdere at være selvstændig end ansat?
7. Skal man have et bredt kundeklientel for at have en passende omsætning?
8. Hvor stor skal ens omsætning være før det kan betale sig at have sit eget?
9. Hvad er den normale timeløn for en ansat? Hvor mange timer?
10. Sikkerheden på arbejdet?
11. Hvordan har finanskrisen påvirket byggebranchen?
12. Hvordan udvikler man sin forretning bedst muligt?

Med udgangspunkt i ovenstående arbejdsspørgsmål, vil jeg fokusere på følgende problemstilling:
Hvilke krav stilles der til en moderne selvstændig tømrer, og hvordan ser fremtiden ud for bran-chen?

Indhold

Selvstændig Tømrer 1
Indledning: 2
Arbejdsspørgsmål og problemformulering: 2
Uddannelsen: 4
Hvordan starter man sin egen virksomhed: 5
Hvordan er det at starte det op selv: 5
Hvor meget koster det: 5
Hvis forretningen går konkurs: 6
Finanskrisen: 6
Hvordan tjener man bedst penge: 7
Er det hårdere at være selvstændig: 7
Sikkerheden på arbejdet: 8
Hvordan udvikler man sin forretning bedst muligt: 8
Konklusion: 8
Evaluering: 9
Kildeliste: 10

Uddrag

Indledning:

hvorfor har jeg valgt, at jeg gerne vil være tømrer i min fremtid efter skolen?

Jeg har altid elsket at arbejde og tjene penge. Jeg startede allerede med at arbejde som helt lille. Jeg arbejder hele min sommerferie, stort set fra jeg står op om morgenen og til jeg går i seng om aftenen.

Tømrerfaget er samtidig et fag, hvor man skal kunne bruge sine hænder og løse problemer, der op-står under en opgave. Man kan nemt blive udsat for en masse forskellige situationer på arbejdsplad-sen, hvor man skal kunne tænke kreativt og finde en nem, men samtidig god og effektiv løsning. Det er et fag, hvor man aldrig løber tør for arbejde, da folk altid skal have lavet noget arbejde, enten noget ved deres hus derhjemme, på arbejdspladsen eller andre steder. Jeg vil gerne være selvstændig tømrer, da jeg godt kan lide at bestemme, så hvis jeg er selvstændig, er det mig der styrer, hvordan jeg vil have tingene til at foregå. Får man opbygget et godt i firma, kan man tjene ufattelig mange penge.

Uddannelsen:

Hvordan starter man sin uddannelse. Man starter sin uddannelse på grundforløb på en erhvervssko-le, hvor de har bygge og anlæg. På skolen får du undervisning i fag om værktøj, maskiner, arbejds-miljø, materialeforståelse, tegning og konstruktion. Samtidig får man også undervisning i alminde-lige skolefag som engelsk, matematik, samfundsfag, fremmedsprog og brug af computer.

Denne figur giver et eksempel på, hvordan man kan starte sin uddannelse, hvis man vel og mærke starter den på skolen. Der er 3 forskellige måder at starte sin uddannelse på. Man kan tage en vej, hvor man starter på grundforløb og senere kommer i praktik. Man kan starte i praktik, hvis man har en aftale med en arbejdsgiver om, at man starter hos ham. Og den sidste, hvor man kommer i me-sterlære, dvs. at man starter med at arbejde fra dag et og får løn for det med det samme. Der er for-skellige specialer, man kan vælge imellem, når man vælger at tage tømreruddannelsen. Man kan vælge mellem de fire specialer: tækkemand, alutømrer, gulvlægger og til sidst den mest almindelige form for tømrer, som er træfagets tømrer. Efter man er færdig med bygge og anlæg, kan man udvide... Køb adgang for at læse mere

OSO om tømrer

[11]
Bedømmelser
 • 15-02-2011
  det er en god opgave, og den har da hjulpet mig en smule, da jeg også skal til at skrive oso med henblik på selvstændighed.
 • 29-11-2010
  syntes den var klasse tak (: kan helt klart bruges!! :D
 • 15-12-2014
  Bedømt af Folkeskoleelev i 10. klasse
  rigtig god opgave .........
 • 02-05-2014
  Rig tig god opgave hilsen Kurt